• 6/28/2022 10:51:34 AM

Z Kuşağı Oyunu Değiştiriyor

Okuma Süresi: 7 dakika

2022'ye hızlı bir şekilde girdikten sonra, bugün, pandeminin üçüncü yılında; endişe verici jeopolitik çatışmalar, ürküten iklim hadiseleri, eşitsizlik ve enflasyonda keskin bir artışla karşı karşıyayız. Üstelik bu karmaşa, geçici bir durum olmaktan ziyade; yeni normalin bir parçası haline gelmiş gibi görünüyor.

Deloitte’un geçen yılki anketi, Z kuşağının ve Y kuşağının pandemi sonrası daha iyi bir dünya yaratmaya kararlı olduğunu ortaya koymuştu.

Bu yıl için Kasım 2021 ile Ocak 2022 arasında yapılan anket ve Nisan 2022'de yapılan görüşmeler, Z ve Y kuşağının çok belirsiz bir zaman geçirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca çalışma; bu kuşakların, dünyanın durumu hakkında derinden endişe duyduğunu gösteriyor.

Yeni Neslin Yeni Talepleri

Araştırma için, toplam 46 ülkeden 14.808 Z Kuşağı ve 8.412 Y kuşağı mensubu ile irtibata geçildi.

Çalışmaya göre genç nesil; değişim arzularını, günlük yaşamın talepleri ve kısıtlamalarıyla uzlaştırabilmek için mücadele ediyor. Çevresel açıdan sürdürülebilir seçimlere yatırım yapmaya çalışırken, finansal kaygı ile mücadele ediyorlar.

İklim değişikliği, Z kuşağı ve Y kuşağı arasında bir endişe kaynağı olarak üst sıralarda yer alıyor ve yaklaşık dörtte üçü, dünyanın iklim değişikliğine yanıt verme konusunda son eşikte olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla, özellikle işverenlerin doğrudan dahil olabilecekleri çabalar söz konusu olduğunda, iklim değişikliğiyle mücadele etmeleri için kurumlara baskı yapıyorlar.

Ancak ankete göre; Z kuşağının yalnızca %15'i ve Y kuşağının %14'ü büyük şirketlerin bu sorunla mücadele etmek için önemli adımlar attığına inanıyor. İşverenlerinin çevresel ve toplumsal etkisinden memnun olanların ise, çalıştıkları yerde 5 yıl veya daha fazla kalma olasılığının daha yüksek olduğu görülüyor.

Ayrıca anket sonuçları gösteriyor ki; bu kuşakların iş yerlerinden talep ettikleri önemli değişiklikler var. Bunlardan bazıları; yüksek tazminat, daha fazla esneklik, daha iyi bir iş-yaşam dengesi, daha fazla öğrenme ve gelişme fırsatı, zihinsel ve fiziksel sağlık konusunda daha fazla destek ve iş yerinin olumlu bir toplumsal etki yaratma konusunda daha büyük bir kararlılık ortaya koyması.

Y ve Z kuşağı, değerleriyle uyuşmayan iş tekliflerini geri çeviriyorlar. Deloitte Global CEO yardımcısı Michele Parmelee bugünü yorumlarken, “İş dünyasının toplumsal ve çevresel değişim yaratması konusundaki beklentiler, hiç bu kadar yüksek olmamıştı.” dedi.

Parmalee ayrıca, “Önceki nesiller, kuruluşların toplumsal konularda belirli bir tavır almasını beklememiş olabilir; ancak şimdi genç nesiller bunu yapıyor. Talep etme konusunda daha güçlüler. Aksi takdirde işi bırakabileceklerini gösterdiler… ve daha fazlasını bekliyorlar.” diye ekledi.

Parmelee, şirketlerin ‘zihinsel sağlık’ konusundaki faaliyetlerinin ve tükenmişlikle mücadele etmek için bir plana sahip olmalarının önemini de vurguluyor. Örneğin, Deloitte'un tüm şirket çalışanlarına izin verdiği “disconnet (tüm bağlantıyı kesme)” günleri var.

Finansal Kaygılar

Ankete göre, Z ve Y kuşağı, stresli ve ‘tükenmiş’ halde; birçoğu işlerinden ayrıldı. Henüz ayrılmamış olanlar da, kısa süre içinde iş değişikliği yapmayı planlıyor.

Z kuşağının yaklaşık %40'ı ve Y kuşağının %24'ü; 2 yıl içinde işlerinden ayrılmak istiyor. Küresel ankete göre, genç neslin yaklaşık üçte biri; başka bir iş fırsatı bulmadan dahi istifa etmeyi düşünüyor.

Yapılan ödemeler, gençlerin son iki yılda işlerini bırakmalarının bir numaralı nedeniydi. Bunun arkasından gelen ana sebepler ise; işyerinin ruh sağlıklarına iyi gelmemesi ve tükenmişliğe sebep olmasıydı. Z kuşağının yaklaşık %46'sı ve Y kuşağının %45'i çalışma ortamları nedeniyle kendilerini tükenmiş hissettiklerini bildirdi.

Geçim zorluğu ve finansal kaygılarla mücadele eden Z Kuşağı (%29) ve Y kuşağı (%36) en büyük endişeleri olarak yaşam maliyetini (örn. barınma, ulaşım, faturalar, vb.) gösteriyor. Dikkat çekici bir şekilde, Z kuşağının %12'si ve Y kuşağının %11'i siyasi istikrarsızlığı, savaşı ve ülkeler arasındaki çatışmaları en büyük endişeleri olarak seçti. Kaldı ki bu yüzdeler, anket sadece birkaç ay sonra gerçekleştirilmiş olsaydı daha da yüksek olacaktı; çünkü anketten kısa bir süre sonra Rusya, Ukrayna’yı işgal etti.

Bu bağlamda Y ve Z kuşağı, kişisel olarak ve toplumsal düzeyde kendilerini finansal olarak güvende hissetmiyor. Finansal eşitsizlik konusunda da ciddi anlamda endişe duyuyorlar.

● Z kuşağının %46’sı ve Y kuşağının %47’si ‘maaştan maaşa’ yaşıyor ve masraflarını karşılayamayacakları konusunda endişe duyuyor.

● Z kuşağının %26’sı ve Y kuşağının %31’i rahat bir şekilde emekliye ayrılabilecekleri konusunda emin değil.

● Z kuşağının %72’si ve Y kuşağının %77’si, ülkelerindeki en zengin ve en yoksul insanlar arasındaki uçurumun giderek büyüdüğü konusunda hemfikirler.

● Z kuşağının %43'ü ve Y kuşağının %33'ü birincil işlerine ek olarak ikinci bir yarı veya tam zamanlı işe sahip. Küçük fakat büyüyen bir yüzde ise; daha ucuz şehirlere taşınarak uzaktan çalışabilecekleri bir işi tercih etmeye başladı.

Kaynaklar:

The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey

Here’s what Gen Z and millennials want from their employers amid the Great Resignation