Telefon : +90 212 275 71 06  
Beyin Fırtınası Sanatı

Beyin Fırtınası Sanatı

Beyin Fırtınası yeni fikirler oluşturmak, sorunları çözmek ve ekipleri motive edip geliştirmek için güçlü bir takım yöntemidir. İşbirliği gerektirir çünkü takım üyelerini daha büyük organizasyonel ve idari sorunlara dahil ederek birlikte hareke etmelerini sağlar.

Ne Zaman Kullanılır

Beyin fırtınası genelde yeni fikirler ve geniş bir olasılıklar listesi oluşturulması gerektiğinde çapraz fikirler ortaya çıkarmak için kullanışlıdır. Ayrıca yanıtların mantıklı bir şekilde elde edilmediği ve tam değerlendirme veya kapsamlı düşünme gerektiren özellikle esnek olmayan sorunların çözümü için çalışan ekipler için de yararlıdır.

Beyin fırtınası, bir sorun hakkındaki bilgilerin birden çok bireye dağıtıldığı ve bilgilerin tek bir yerde toplanması gereken durumlarda uygundur. Son olarak beyin fırtınası bir ekip oluşturma tekniği olarak kullanılabilir; oluşturulan yaratıcı sinerji ekip üyeleri arasında bir bağlantı ya da bağ kurmak için kullanılabilir.

Beyin fırtınası rastgele bir etkinlik değildir. Yapılandırılması ve belirli kuralları izlemesi gerekir. Beyin fırtınasında bir sorun ya da zorluk nötr terimlerle tanımlanır. Ardından katılımcılar spontan bir şekilde sorunun çözümüne ilişkin fikirlerini paylaşır ve bu fikirler spesifik koşullar altında teklif edilir. Beyin fırtınası oturumlarının babası Osborn bir oturum için bu yönergeleri şu şekilde belirlemiştir:

Fikirlerin eleştirisini sonraya bırakın.

Eleştiri ve sert değerlendirme esnek bir fikir üretimini önleyecektir. Bir beyin fırtınası oturumunda üretilen fikirlere ilişkin eleştiri veya yargıları sonraya bırakmak, yeni fikirlerin cezalandırılmak yerine destek gördüğü yaratıcı bir atmosferi teşvik edecektir.

Çok miktarda fikir üretmeye çalışın.

Yaratıcı fikirler sık ortaya çıkmaz. Beyin fırtınasının temelindeki, ne kadar çok fikir üretilirse bunların arasında uygun ve yaratıcı bir fikir olma olasılığının o kadar arttığı düşüncesi yer almaktadır. Tipik olarak bir beyin fırtınası oturumunda üretilen fikirler (kolay, çabuk, otomatik ya da rutin yanıtlar ayıklandıktan sonra) daha yaratıcıdır. Üretilen fikirlerin sayısı ile özgün bir çözüme götürecek çok iyi bir fikir ortaya çıkarma olasılığı doğru orantılıdır.

Başka birinin fikrini temel alın.

Fikirlerin listesini uzatmak için beyin fırtınası katılımcıları, başkalarının fikirlerini spontan şekilde kullanarak bunları geliştirme, donatma ve zenginleştirme konusunda teşvik edilir.

Alışılmamış ve abartılı fikirleri teşvik edin.

Katılımcılar, başlangıçta alışılmadık bir fikir bulup süreç içinde eleştirmek, değerlendirmek ve düzenlemekten ziyade daha işlenebilir bir hake getirerek yaratıcı ve üzerinde çalışılabilir bir fikir bulabilir. Tipik bir beyin fırtınası oturumunda, tüm fikirler kabul edilir; ve daha alışılmadık olanlar daha iyi olanlardır. Ancak çoğu kişi alışılmadık fikirleri öne sürmeye alışık değildir. Bir beyin fırtınası oturumunun lideri ya da yöneticisi, başlangıçta ekibin buzlarını çözmek için alışılmadık fikirlerin nasıl üretileceğine ilişkin modelleme yaparak yol gösterebilir ya da bazı ön pratikler veya ısınma etkinlikleri sunabilir. Görünüşte tüm fikirler üretildiğinde, katılımcılar başka bir fikir üretimi turu daha atmalıdır, bu sayede kendilerini daha da sıra dışı olmaya zorlayabilirler.

Katılımcılar temel kuralları anladığında, bir beyin fırtınası oturumu başlayabilir. Beyin fırtınası oturumu tipik olarak aşağıdaki adımları izler:

Adım 1: 4 ila 15 katılımcıdan oluşan bir beyin fırtınası grubu oluşturun. Bir beyin fırtınası grubunda optimum kişi sayısı 5 ila 7 kişidir.

Adım 2: Beyin fırtınası oturumunu koordine edecek ve yönetecek birini seçin. Yönetici, süreci, temel kuralların takip edildiğinden emin olarak yönlendirir ve izler.

Adım 3: Üretilen fikirleri kaydetmek için bir yöntem seçin (belki bunu yapmak için belirli biri sorumlu olarak atanabilir). Fikirler kağıt tahtalarına, çıkartmalara, tepegöz asetatlarına, kara tahtalara, beyaz tahtalara ve elektronik tahtalara veya kağıtlara kaydedilebilir. Elektronik beyin fırtınasında bilgisayar, üretilen fikirlerin bellek bankası olarak işlev görebilir.

Adım 4: Sorunun çözümünde çıkarı olan ve buna yönelik gerekli uzman bilgiye sahip olan katılımcılar seçin.

Adım 5: Oturum için uygun bir yer (örneğin, rahat ve gayrı resmi bir oturma düzenine sahip sessiz bir toplantı odası) seçin. Gerekli diğer kaynakları da temin edin.

Adım 6: Oturumu başlatmak için yönetici temel kuralları ve beyin fırtınası oturumunun amacını ve konusunu gözden geçirir/hatırlatır.

Adım 7: Beyin fırtınası oturumu süresince, yöneticiler tipik olarak katılımcıları dört ayrı aşamadan geçiri:

  • Sorunun belirtilmesi: Yönetici sorunu nötr terimlerle belirtir, bu sayede üyeler beyin fırtınası oturumuna soruna ilişkin olabildiğince az önyargı ile başlar.
  • Sorunun yeniden belirtilmesi: Yönetici, sorunu farklı sözcüklerle yeniden belirterek üyeleri teşvik eder. Teşvik edici yeniden belirtme adımı, ekibin sorunu farklı perspektiflerden görmesine yardımcı olabilir. Ardında ekip üzerinde beyin fırtınası yapılacak bir ya da daha fazla yeniden beyanı seçer.
  • Beyin fırtınası: Yönetici ortaya atılan sorun çerçevesinde serbest fikir akışı ister. Fikirlerin hızla üretildiği ve sonra sürecin yavaşladığı, ya da hiç fikir üretilmeyen tuhaf periyotlar olabilir. Daha sessiz geçen anlarda, grup üretilen fikirlere geri dönüp bunları temel alarak ilerlemelidir. Yeterince fikir üretildiğinde, değerlendirme aşamasına geçmeden önce ekip bir mola alabilir.
  • Üretilen fikirlerin değerlendirilmesi: Nihai fikir listesi eleştirel yargılama ve değerlendirmeye tabi tutulur. En az umut vat eden fikirleri kademeli olarak elemek için bir eleme sürecinden geçilir ve bu süreç, ekip, sorunu çözmesi en muhtemel fikri bulana kadar sürer. Fikirler daha sonra geliştirilerek uygulama için spesifik eylem planlarına dönüştürülür.

Beyin fırtınası oturumunu yönetmede ve kara verme yeteneklerinizi sonraki seviyeye taşımakta ustalaşmak için bu ipuçlarını kullanın.


Orijinal metin için tıklayınız.