Telefon : +90 212 275 71 06  
İngiliz Filozoflar Robotlu Bir Geleceğin Etik Değerleri Üzerinde Düşünüyor.

İngiliz Filozoflar Robotlu Bir Geleceğin Etik Değerleri Üzerinde Düşünüyor.


Avrupa Birliği, gelecekte robotların hakim olduğu bir iş gücü popülasyonundan kaynaklanacak kayıp vergi gelirleri konusunda endişelenirken, Birleşik Krallık ulusal standartlar kurumu, günlük yaşamda kullanılan otonom sistemlerin etik tehlikeleri hakkında daha fazla endişeleniyor.

İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) bir grup bilin insanı, akademisyen, ahlak bilimci ve filozofu, potansiyel tehlikeler ve koruyucu önlemler konusunda bir rehber sunmak üzere görevlendirdi. Çalışma grubu, hazırladığı İlke Kılavuzunu geçen hafta İngiltere, Oxford'da düzenlenen bir robotik konferansında sundu.

West of England Üniversitesi robotik profesörü Alan Winfield,Guardian'a "Bildiğim kadarıyla bu, robotların etik tasarımı için yayınlanan ilk standart". "Asimov'un yasalarından biraz daha sofistike" şeklinde konuştu, ve Isaac Asimov'un önerdiği iyi robot davranışlarının temel kurallarına atıfta bulundu: İnsanlara zarar verme, emirlere itaat et ve kendini koru.


Guardian'ın raporuna göre BSI belgesi bir robot ile duygusal bir bağın arzu edilebilir olup olmadığından, cinsiyet ya da ırk ayrımcılığı yapan robotların olasılığına kadar her şeyi kapsıyor.

BSI, önderdiği etik standartların, endüstriyel ve tıbbi robotlarla ilgili mevcut güvenlik gereksinimleri temelinde oluşturulduğunu belirtiyor. Kuruluş, etik tehlikelerin fiziksel tehlikelerden "daha geniş çaplı" olduğunu ve her ne kadar etik ilkeleri yasalarla eşit düzeyde olmasa da, robot tasarımcılarının bunu kullanacaklarını umduğunu ifade ediyor.

Britanya'nın yakında ayrılacağı AB de robot etik standartları konusunda çalışmalar yapıyor. Robotik mühendislerine ve kullanıcılarına yönelik geçici ahlak kuralları, "robotlar insanların çıkarına en uygun şekilde hareket etmelidir" gibi kuralları içeriyor kullanıcıların bir robotu bir silah olacak şekilde değiştirmesini yasaklıyor.


Kaynak : British Philosophers Consider the Ethics of a Robotic Future