Telefon : +90 212 275 71 06  
Proje Yöneticileri için  Mülakat ve Öz Geçmiş İçerikleri

Proje Yöneticileri için Mülakat ve Öz Geçmiş İçerikleri

Bilişim sektöründe seçme yerleştirme hizmeti veriyor, bu sektörde çalışan yüzlerce proje yöneticisi ile görüştük / görüşüyoruz. İstatistikleri incelediğimizde, Standish Group ‘un yayınladığı rapora göre waterfall (şelale) metodu ile yönetilen projelerin sadece %14’ünün, agile (çevik) metot ile yönetilen projelerin ise sadece %42‘sinin başarılı olduğu kaydedilmiş.  Durum böyle olduğunda görüşmelerimizde bütün proje yöneticilerinin başarılı projelerinden bahsediyor olması oldukça dikkat çekici J Bu durum mülakatçıları proje yönetimine dair daha hassas bir mülakat yapmaya sevk edebilir.

Buradan yola çıkarak bir proje yöneticisi ve aynı zamanda seçme yerleştirme danışmanı olarak mülakatlar ve özgeçmiş içerikleri ile ilgili gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istedim.

İster çevik bir organizasyonda isterse geleneksel bir organizasyonda yer alıyor olsun, proje yöneticisi her zaman proaktif, çözümsel, analitik, dinamik, pratik ve bir orkestra şefi gibi aynı anda pek çok şeyi organize edendir. Mülakatlarda da mülakatçıya bu hissi vermeniz beklenir.

Görüşmelere zamanında gidilmeli. Bir görüşmeye geç kalmanız zamanlama konusunda hassasiyetinizin yeterli seviyede olmadığı, bunun da projeye yansıyabileceği izlenimini verebilir.

Öz geçmişiniz anlaşılabilir olmalı. Sadece yönettiğiniz projelerin isimleri ve bu projeleri hangi şirkette yönettiğiniz bilgisi öz geçmişinizi inceleyen kişi için yeterli değil.

Aynı zamanda aşağıdaki soruları karşılayacak bilgilere de yer vermek gerekir:

Hangi projeleri hangi metodolojilerle yönettiniz?

Hangi projenizde hangi proje yönetim aracını/yazılımını kullandınız?

Proje yönetimi ile ilgili bir sertifikanız/eğitiminiz var mı?

Ekibinizde kaç kişi çalıştı?  

Proje kaç adam.gün sürdü?  

Maliyeti/bütçesi neydi (çok spesifik bildirilmek durumunda değil ancak ne boyutta bir projede yer aldığınızı ifade etmek için iyi bir yöntem) ?  

Çok uluslu bir proje yönettiniz mi?  

Projeleri başından sonuna kadar siz mi yönettiniz yoksa devraldığınız projeler mi?  

Projenizde hangi kalite modelini kullandınız?  

Çalıştığınız şirkette uyulan spesifik bir kalite modeli var mıydı (örn CMMI - capability maturity model integration) ?  

Riski nasıl izlediniz/yönettiniz?  

Vendor (taşeron, çözüm ortağı) yönettiniz mi?

Projenin kısa, 1-2 cümlelik hedefi ve başarılı olup olmadığı da belirtilmelidir. Projelerde hangi proje yönetimi becerilerini baskın olarak kullandığınızı belirtmeniz güzel olacaktır (eğer öz geçmişiniz fazla kalabalık görünmeye başladıysa bazı bilgileri mülakat esnasında da verebilirsiniz).

Eğer başarıyla sonuçlanmamış bir projeden bahsetmeniz gerekiyorsa, bir projenin başarısız olmasının birçok sebebi olabilir, bu durum sizlerin iyi birer proje yöneticisi olmadığınızı göstermez. Başarısız ya da zorlanmış (zamandan, maliyetten ya da kaliteden ödün vererek sonuçlanmış) projelerinizi de yazmanız özgeçmişinize samimiyet katar. “Başarısız oldu” şeklinde belirtmeseniz bile örneğin hedefleneni %70 karşıladı (sebepleriyle), ya da elinizdeki verilere dayanarak waterfall yönetilen projeler için SPI (schedule performance index –  iş performans görstergesi) ve CPI (cost performance index – maliyet performans göstergesi) gibi kazanılmış değer analizi sonuçlarını paylaşmanız öz geçmişinizi ve görüşmelerinizi son derece profesyonel bir hale getirebilir.

Proje yöneticisinin zamanının %90‘ının iletişimle geçtiği düşünüldüğünde mülakatta doğru bir iletişim kanalı yakalayabilmek bu pozisyon için oldukça önem taşımakta. Bilmediğiniz bir konu ya da profesyonel hayatınızda kullanmadığınız bir yöntem sorulduğunda sorunun asıl cevabı yerine farklı bir cevapla durumun geçiştirilmeye çalışılması mülakatçıda şeffaf olmadığınız izlenimini yaratabilir. Şeffaflık ve güven veren bir yapı, proje yöneticisinin en önemli özelliklerinden biri olmalıdır. Dolayısıyla bildiğiniz konuyu da bilmediğiniz konuyu da açıklıkla ifade edebiliyor olmanız önemli. Ayrıca mülakatta bilmediğiniz bir konu geçtiğinde not alıyor olmanız öğrenmeye açık biri olduğunuzu gösterir.

Mülakatlara yorgun ve düşük enerjili olarak değil, dinlenmiş, dinç, yarın yeni bir projeye başlayacakmışçasına enerjik gitmeniz sizi öne çıkarabilir. Size en başarılı/en favori projeniz sorulduğunda lütfen gözlerinizdeki ışıltıyı, heyecanı yansıtın. Proje yöneticisi aynı zamanda motivatördür, ekibi motive eden, liderlik vasfı olan bir kişidir, bu heyecanı yansıtabilmeniz oldukça önemli.

Sizin bir sorunuz olup olmadığı sorulduğunda sorularınızın olması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl bir organizasyonda proje yönetilecek (matris yapı, fonksiyonel, proje tabanlı, çevik? ), şirkette hangi metodolojiler kullanılıyor, yönetilecek proje(ler)de hangi teknolojiler kullanılacak, ilgili proje yöneticisinden teknik kararlar vermesi bekleniyor mu...vb. sorular sizin konuya hakim ve aynı zamanda seçici olabileceğinizi düşündürtecektir.

Mülakatlarınızda daha etkin olabilmek için bizlere danışabilir, bu konuda yayınlanmış makaleleri inceleyebilir ve kendi özgün görüşmenizi gerçekleştirmek için biraz prova yapabilirsiniz. Güzel iş görüşmeleri ve başarılı projeler dileriz J

 

Göksen Gökyıldırım, PMP