Telefon : +90 212 275 71 06  
İş unvanları ve iş tanımları artık insanları çekmiyor

İş unvanları ve iş tanımları artık insanları çekmiyor

Geleneksel iş yerinde çalışan insanlar tamamen “Müdür”, “Asistan” gibi iş unvanları ve “Kıdemsiz”, “Kıdemli” vb. tanımların peşinden gidiyordu. Bu durum bazı büyük sorunlara yol açıyordu zira sorumluluklar buna göre paylaştırılıyor ve bireylerin gelişmesi sınırlandırılıyordu ve her şey büyüme egoları ve politikalar ile ilgiliydi.


Ama artık raporlara göre dünyanın en mutlu ayakkabı mağazası olan Zappos'un CEO'su Tony Hsieh şirketini, iş unvanlarını ve tanımlarını kaldıracak şekilde düzenlemiş ve kendi organizasyonel hiyerarşisini yıkmış. Holakrasi adını verdiği yeni bir oto yönetim sistemi başlatmış Temel olarak Holakarsi ilk çıkışını Ryle’nin The Concept of Mind kitabının girişinde yer alan bir deyim olan “Ghost in the Machine" ile yaptı.


Deyim, zihin ve beden arasında aynı kategoridelermiş gibi bir ilişki sergileyen insan beyninin bir analizini vurguluyor.Birçok şirket iş unvanları kavramını geride bıraktı ve artık herkesin iş unvanlarını ve tanımlarını gözden geçirmeyi görevlerinin büyük bir parçası olarak görmüyorlar. Markalar yeni sorumluluk tanımlama ve işin yapılmasını sağlama yollarına geçiş yapıyor.Gerçi iş tanımları, çalışan katılımı için büyük bir fırsat ve bu sayede çalışanlar görevlerinin ne olacağına dair bir fikre sahip olabiliyor, ama ayrıca bu iş unvanlarının çalışanları, iş unvanlarının ötesindeki alanlarda sahip oldukları potansiyellerini keşfetme konusunda sınırlandırdığını da düşünmek gerekiyor.Bir iş yerinden öğrenmek için sınırsız fırsat var ve becerilerinizi geliştirip iş pazarında rekabet gücünüzü korumak için öğrenmeye değen bu şeyleri keşfetmeniz gerekiyor. İş unvanları bir çalışanın kendisini esnetme yeteneğini sınırlandırıyor.Ve, bu nedenle iş unvanları modern iş yerlerinde giderek demode oluyor, bu da üretkenlikte büyük bir artış sağlıyor. Çalışanların üretkenlik ve inovasyonunun yok olduğnu gösteren bir çok neden var, gelin bu nedenlere bir bakalım:Verimsiz karar alma süreci


Ekip için herhangi bir eylemde bulunmadan önce, bazı şeylerin tartışılması için toplantılar yapmak önemlidir. Toplantılar sırasında kararlar tüm iş unvanlarının varlığında, herkesin fikirleri hesaba katılarak alınır. Önemli kararlar alınacağı zaman, herkes toplantıda bulunmazsa karar alma konusunda verimsizlik oluşabilir, örneğin önemli bir iş unvanının yokluğunda hiçbir karar alınamayabilir.Bazı durumlarda başka birinin işi olmasından dolayı çalışanların bir sorumluluk almayı reddedebilir. Bu yüzden, ancak birkaç kişi kendi iş sorumluluklarının dışındaki işlerin nasıl yürütüldüğünün farkındadır. Ama senaryonun mutlaka böyle olması gerekmiyor.


Modern bir iş yerinde, her çalışanın daha fazla çapraz işlevde ve tüm büyük sorumluluklar konusunda bilgi sahibi olması bekleniyor. Bu kişilerin girişimci bir ruhla hareket etmesi gerekiyor. Bu kişilerin ayrıca işin geri kalanı ile alakalı kalmak için işi sahiplenecek bir ruh halinde olması gerekiyor. Ve, iş unvanları ve tanımları ile yolları ayırmak bunu başarmak için harika bir yol.


Daha az çalışan değeri


Her şeyden önce, yalnızca üst kademe çalışanlar, yani müdürler ve ekip liderleri toplantılara ve fikirlere dahil oluyor. Bu yüzden, daha düşük kademeli biri bir fikir ile geldiğinde, üst kademe genellikle bu fikri yok sayıyor ya da önem vermiyor. Çalışanın benzersiz fikirleri, önemli bir iş unvanına sahip olmadığı için dikkate alınmıyor.


Yönetim bunu göz önünde bulundurmuyor çünkü bir yöneticiden değil bir çalışandan geliyor. Fikir genellikle bırakılıyor ve değerli olarak kabul edilmiyor. Şirketin, ekip üyelerinin geri kalanına sunduğu çeşitli iş unvanlarından dolayı çalışanların bununla her yerde yüz yüze gelmesi gerekiyor.


İnsanların tam potansiyelini kullanmama


Birinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak oldukça zordur. Çalışanlar kendi beklentileri ile iş verenlerin onlardan bekledikleri arasında sıkışmış hisseder. Belirli sorumluluklarla baş etmeye inanırlar ama aynı sorumlulukları bunlarla baş etme potansiyeli olmayan başka kişiler tarafından yerine getirdiğinde saldırıya uğramış hissederler.


Ayrıca, çok az sayıda şirket iş unvanlarını tanımlamak için performans ölçütlerini dikkate almaktadır. Bu şekilde, çalışanlar oldukları şeyden daha ileri adım atmıyor ve tam potansiyellerine ulaşamıyorlar


Karar Alma politik hale getiriliyor


Karar alma süreci organizasyon, müşteriler ve çalışanların çıkarları doğrultusunda en iyi şekilde gerçekleştirilmelidir. Ama iş unvanları nedeniyle karar alma politik hale getiriliyor. “İş unvanlarına sahip kişilerin” kararları bir karar uymadığında çalışanlar tipik olarak kendilerini politik gündemler içinde buluyor.


Genelde karar, doğru ya da yanlış, ilgili iş unvanlarının fikirlerinden etkileniyor. Bu, insanları olduklarından daha güçlü ve önemli kılıyor.


Yazının orijinali için tıklayınız.