Telefon : +90 212 275 71 06  
Proje Ekiplerinde Kişilik Tipleri- Rasyoneller

Proje Ekiplerinde Kişilik Tipleri- Rasyoneller

Amerika'lı Psikolog David Keirsey'in  4 Ana Başlık altında belirlediği kişilik tiplerini Proje Yönetimi Danışmanı Savaş Şakar güzel bir özet ile derlemiş. 

David Keirsey 4 ana başlık (İdealistler, Gardiyanlar, Rasyoneller ve Sanatçılar) altında 16 çalışan kişilik tipi belirlemişti

Proje Ekiplerinde Kişilik Tipleri – David Keirsey – 1

Keirsey her tipin kendine özgü değerler, odaklanma, ilgi, dil, sosyal rol, liderlik stili ve mesleki farklılıklar taşıdığını düşünmektedir. Her tip kendine göre öğrenme biçimi, bilgiyi işleme biçimi, dış ortamla ekileşimi, iletişim ve diğerleriyle çalışma biçimleri açısından farklılaşmaktadır.

 

Kişilerin bu tiplerden birine göre olması değil, bu tiplerden birinin kişide baskın olması öngörülmektedir. Ama insanları belirli prototiplere oturtmak, ötekileştirmek değildir. Burada yer alan genelleştirmelerin diğerlerinin farkında olmak ve pozitif anlamak için kullanıldığının bilinmesi gerekir. Temelde kişisel tüm farklılıklara saygı duyulmalıdır.

 

Her tipin zayıf ve güçlü yanları bulunmaktadır. Hangi tipin hangi projede uygun olacağı konusunda kesin bir önerme yoktur. Tip özelliklerine göre ve projeye göre değişiklik gösterecektir.

 

Bu kişilik tiplerini belirlemek için sorulabilecek en basit sorular şunlardır;

·         Kişisel iş değerleriniz nelerdir?

·         Güçlü ve zayıf taraflarınız nelerdir?

·         Sizi ne motive eder? Ne demotive eder?

·         Kişisel çatışmalarla nasıl baş edersiniz?

·         Önemli kararları nasıl alırsınız?


Proje Ekiplerinde Kişilik Tipleri - David Keirsey - 2 - Rasyoneller

Rasyonelller etkinlik, analiz, verimlilik ve teknik bütünlük severler. İşler mantık doğrultusunda analiz edilmeli ve doğru yapılmalıdır.

 

Rasyonellerin Ekip İçi Davranışları

Özellikle teknik projelerde karşılaştığımız bir davranıştır. Güçlü düşünürlerdir ve olaylara analiz ve tartışma yoluyla yaklaşıp sonuca bilgi ile yaklaşırlar. Rasyoneller doğru yolda oldukları konusunda kendilerini rahat hissetmek için bilgilerinin doğruluğunu test etmek isterler. Kendi haklılıklarını görmek kadar durum karşısındaki pozisyonlarını da neteştirmek isterler. Sistemin akışına sık sık bakar ve daha iyi olacağını dşündükleri konularda düzeltmeler yapabilirler. Hatalı buldukları kişinin sözünü keserek bunu belirtirler. İşin doğru yapılması için yaptıkları bu tip şeyler diğerlerinin olumsuz düşünmesine sebep olabilir. Elçiyi vuran gib algılanırlar ama değillerdir.

 

Rekabetçi ve agresiftirler. Öncelikle hata yapmaktan, yönetici pozisyonlarında ise pozisyonlarına zarar verebilecek konularda hissiz, savunmacı ve gruplarına baskı uygulayan olabilirler.

 

Genellikle düşüncelerine ilişkin güvensiz, kaygılı ve çekinceli dururlar. Öncelikle kendi kafalarında ikna olmayı isterler. Bu yüzden birden fazla kontrol yapma isteği duyarlar.

 

Bilgi vermede korumacı davranırlar. Problem çözmeyi fırsat olarak görürler.

 

Soğuk ve egoist olarak görülebilirler çünkü öncelikle kendi iç dünyalarına dönüktürler. Gördükleri ve duydukları her şeyi kafalarında sürekli değerlendirdikleri için iyi bir dinleyici olarak görülmezler ve bu yüzden diğerleri olan iletişimleri zayıf olabilir.

 

Rekabetçidirler ve kaybetmekten hiç hoşlanmazlar. Bu ekibe enerji ve umut verir. Heyecanları ve birikimleri onları mükemmel problem çözücü yapar.

 

Proje liderliği ve analistliğini çok iyi yaparlar. Planlamadan, stratejiden ve anlitik iş yapmaktan hoşlanırlar. Girişimcilik tarafları güçlüdür. Ekibin büyük resmi görmesini sağlarlar yani ekip nereden nereye ve nasıl gidecek konularını netleştirirler.

 

Teknik olmayan, idari ve operasyon işleri rasyonellere verilmemelidir. Hedef ve strateji belirleme gibi liderlik konularında iyidirler. Detaylarda boğulmayı sevmezler. İşleri detaylandırmakta da iyi değillerdir ama işlerini detaylı yaparlar özellikle kendilerini savunacakları zaman.

 

Bağımsızlık isterler. Mikro yönetilmekten hoşlanmazlar. Sık sık hatırlatma ve yaptıklarını kontrol etme onları rahatsız eder. Sürekli olumlu geri besleme beklerler. Yaptıkları işin küçümsendiğini ya da önemsenmediğini gördüklerinde savunmaya geçerler.

 

Toplantı ve sosyal etkinliklerde sessizdirler. Verimsiz ve anlamsız konuşmalardan rahatsız olurlar.

 

Rasyonellerle Çalışma

Keskin düşünme biçimleri, doğal planlama yetenekleri, problem çözme yetenekleri, girişimci ruhları ve stratejik vizyonları sebebiyle değerlidirler. Ekiplerin büyük resmi görmelerini ve başarıya odaklanmalarını sağlarlar. Yartıcı ve hızlı öğrenenlerdir.

 

Genellikle teknik becerileri vardır ve iş planını kolayca hazırlayabilirler, fazla iş yükünü kaldırabilirler. Diğerleri ile olduğu kadar kendileri ile de rekabet halindedirler. Mental güçleri mücadeleyi kolaylaştırır ve karmaşık problemlerde onlara destek olur. Zorlandıklarında ise bu güç tam tersine agresifliğe dönüşebilir.

 

Odaklı, mantılı ve ekip hedeflerine uygun davrananları takdir ederler. Onları en çok motive eden üzerinde çalıştıkları konudur. Diğerlerini yakalama konusunda sıkıntı yaşamazlar. Sabır ve şeffaflık onlar için zordur. Eğer bir rasyonel ile problem yaşıyorsanız kendi düşüncenizi önce paylaşıp, onun iyi noktalarını öne çıkarıp, fikirlerini sormalısınız. 

 

Bazende “emir tekrarı” gibi onun düşncelerini doğru anlayıp anlamadığınızı sormalısınız.

 

Rasyoneller araştırma yapmayı, farklı opsiyonlar yaratmayı, bu opsiyonları analiz etmeyi ve mantıklı bir karara varmayı severler. Yeterince vakit verilirse her türlü problem çözebileceklerine olan inançları tamdır. Onlarla birlikte düşünce sürecine dahil olursanız size severler. Mantığın onları zorladığı şeyleri yapmaya meyillidirler.

 

Düşünce ve eylem başarıları ile ilgili takdir edilmek isterler. Fikirleri ekip tarafından Kabul edildiğinde çok mutlu olurlar çünkü bu doğru düşündüklerinin ispatıdır.

 

Başarı en önemli motivatördür. Hata sözlüklerinde yer almaz. Şikayet edenler ve ben yapamam diyenleri sevmezler. Kötümserliği yapıcı ve geliştiric şekli ile severler. Problemleri bir fırsat olarak(hataları olarak değil) görmelerini sağlamanız gerekir. Onlar kendileri ikna olana kadar hata yaptıklarını düşünmezler. Kendi hatalarını sürekli gözden geçirdiklerini unutmayın. Bu yüzden hatalrını red ettiklerinde şaşırmayın ve zaman tanıyın.

 

Rasyoneller hatanın neden olduğunu açıklamaya çalışırlar. Onlar için zor işler ödüllendirilmelidir ve olmadığında haklarının yendiğini düşünürler. 

 

Karar vermekte zorlanabilirler çünkü hem durumu netleştirmek hem de çözümü üretmeye çalışıyorlardır.


Rasyonellerle nasıl çalışmalı?

·         Mantıklı olun.

·         Onlarla birlikte düşünün.

·         Fikirlerine ve girişimlerine saygı gösterin.

·         İleriye doğru bakışlarını ve yaratıcılıklarını destekleyin.

·         Rahat, özgür bırakın.

·         Mikro yönetim yapmayın.

·         Kendilerini aptal hissetmelerine yol açmayın ve yanlış olduklarını söylemeyin.

·         Analiz, planlama ve statükoyu sorgulama ihtiyaçlarını kabullenin.Savaş ŞAKAR