Telefon : +90 212 275 71 06  
Çalışanların Gerçekten İstediği 3 Şey: Kariyer, Topluluk, Neden.

Çalışanların Gerçekten İstediği 3 Şey: Kariyer, Topluluk, Neden.

İş değerleri hakkında bir tartışma başlattığınızda, biri hemen bir piramitten bahsedecektir; ünlü bir psikologun iyi bilinen bir teorisini... Abraham Maslow’un büyük fikrine göre hepimizin bir ihtiyaçlar hiyerarşisi var: Temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları karşılandığında, aşk ve aidiyet arayışına giriyoruz, ardından öz saygı ve prestij ve son olarak kendini gerçekleştirme geliyor. Ancak bu piramit yarım yüzyıldan önce ortaya çıkarıldı ve psikologlar yakın zamanda bu yapının yenilenmeye ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardı.

Sosyal bilimlerde son birkaç yılda eldeedilen verilere baktığımızda, Maslow’un başlangıç noktasına karşı durmak zor.Temel ihtiyaçlarınız karşılanmazsa başka bir şeye odaklanmanız güçleşir. Ücretiyetmeyen bir işiniz varsa ve sabahlara kadar nasıl geçineceğinizi düşünüpduruyorsanız, muhtemelen kendini gerçeklemekten biraz uzak kalırsınız.

Ancak Maslow, kendi piramidini insanilişkileri hareketinin şafağında kurgulamıştı, o zamanlarda üretim ekonomisindebir çok iş yerinin temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları karşılanmıyordu.Günümüzde daha çok şirket bilgi ve hizmet ekonomilerinde faaliyet gösteriyor.Bunlar yalnızca temel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor; her ihtiyacı karşılamaya çalışıyor, yemek ve sporsalonu gibi kolaylıklar sağlıyor ve en iyi iş yeri olmak için rekabet ediyorlar(1984 ile 2011 arasında, bu şirketler outperformed hissedönüşlerinde yılda %2,3 ile %3,8 daha fazla dönüş sağladı). Bu ortamlardahayatta kalmak sorun değildir.

Ve piramidin bu katmanını aştığınızdageri kalanı darmadağın hale gelir. İnsanlar prestij ve başarı için çabalamadanönce sevilmeye ihtiyaç duymaz. Ve kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirmeninpeşinden gitmeden önce bunların karşılanmasını beklemezler.

Maslow, iş yerinde insanları motive edenşeyleri anlatmak için piramidini bugün sıfırdan tasarlıyor olsaydı, temelihtiyaçların ötesindekiler nasıl görünürdü? Bu soruyu insan kaynakları analitikekibimiz ile işbirliğinde Facebook'ta sorduk.

İş gücümüzde yılda iki kez anketyapıyoruz ve çalışanların en çok neye değer verdiğini soruyoruz. Yüz binlerceyanıtı tekrar ve tekrar inceledikten sonra, üç büyük motivasyon kategorisitanımladık: Kariyer, topluluk ve neden.

Kariyer işe ile ilgili; bir iş sahibiolmak otonomi getiriyor ve güçlü yanlarınızı ortaya çıkarmanızı sağlıyor,ayrıca öğrenme ve gelişiminizi de geliştiriyor. Bu, içmotivasyonun merkezinde yer alıyor.

Topluluk insanlar ilgili; başkalarıtarafından saygı duyulduğunu, ilgilenildiğini ve kabul edildiğini hissetmek. Bu bağlantı veaidiyet duygumuzu besliyor.

Neden amaçla ilgili; organizasyonunmisyonu ile tanımlanan anlamlı bir etki yarattığını düşünmek ve bunun dünyaiçin iyi bir sonuç doğurduğuna inanmak. Bu, gururduygusunun kaynağıdır.

Bu üç kategori psikolojik sözleşme adı verilen, çalışanlar ile işverenler arasındaki yazılmamış beklentileri ve yükümlülükleri oluşturuyor.Sözleşme yerine getirildiğinde, insanlar tüm benliklerini işe veriyor. Ancak sözleşme ihlal edildiğinde, insanlar daha memnuniyetsiz hale geliyor. Daha az katkıda bulunuyorlar. Daha kötü performans gösteriyorlar.

Geçmişte, organizasyonlar tüm kültürlerini psikolojik sözleşmenin yalnızca bir yönü etrafında oluşturuyordu.İnsanlara harika bir kariyer ya da birbirine bağlı bir topluluk ya da anlamlı bir neden vaat ederek işe alabilir, motive edebilir ya da elinizde tutabilirdiniz. Ancak fark ettik ki bir çok insan daha fazlasını istiyor. En son anketimizde Facebook çalışanlarının çeyreğinden fazlası bu üç kategorinin tümünü önemli olarak değerlendirdi. Bu kişiler bir kariyer, bir topluluk ve bir neden istiyordu. İnsanlarımızın %90'ı üç kategoriden en az ikisinin önemine dikkat çekiyordu.

Belirli motivasyon kaynaklarının belirliinsanlar ya da yerler için farkını merak edip veriyi kategorilere ayırdık. Önceyaşla başladık.

Milenyum kuşağının diğer herkesten nekadar farklı olduğuna dair çok şey söylendi, ama önceliklerin tüm yaşgruplarında şaşırtıcı şekilde benzer olduğunu belirledik.

 

 

Milenyum kuşağının anlam ve amaç ile çokdaha ilgili olduğuna dair inanışın tersine, genç bireylerin yaşlılara göreneden ile biraz daha az ilgilendiğini ve kariyer ile biraz daha fazlailgilendiğini ortaya çıkardık. Aslında, 55 yaş ve üstü bireyler Facebook'takariyer ve topluluktan ziyade neden ile çok daha fazla ilgilenen tek grup.Bu da orta yaşlarda, insanların topluma katkıda bulunmak ile daha fazlailgilendiğini ve bireysel kariyer gelişimine daha az önem verdiğini gösteriyor.

Ama genel olarak, yaş grupları arasındakifarklılıklar çok küçük. Bu yalnızca Facebook için geçerli değil. Amerikannesilleri arasında ulusal olaraktemsili bir çalışmada, Milenyum nesli, Bebek Patlaması kuşağı ve X Kuşağı aynı temel işdeğerlerine sahip ve bunları aynı önem sırasına oturtma eğiliminde. Daha öncesöylediğmiz gibi, Milenyum kuşağı temel olarakdiğerlerimizle aynı şeyleri istiyor.

Ayrıca seviye ya da performasincelemelerinde de büyük farklar görmedik: İnsanlar, ister aşsınlar, ister karşılasınlarister beklentilerinin gerisinde kalsınlar, bu üç motivasyon kaynağına değerveriyor. Ve ofis konumlarını karşılaştırdığımızda, açıkça görülüyor ki kariyer,topluluk ve neden tüm dünyada değer görüyor.

 

 

 

 

Son olarak işleve baktık. Kurt Vonnegut'ın birzamanlar yazdığı gibi "İnsanlariçin olmasaydı dünya bir mühendisin cenneti olabilirdi." Anket sonucu:Yanlış. Mühendislerimiz topluluk ile çok ilgileniyor ve 1-5 arasındaki birölçekte topluluk için ortalama 4,18 değer veriyorlar. Ve yaş ve konumdan dagördüğümüz üzere, işlevler arasında insanlar kariyer, topluluk ve nedene benzerderecede önem veriyor.

 

 

 

Maslow, "Birinin gerçekten ne istediğini öğrenmekönemli bir psikolojik başarıdır.” Verilerimize göre insanlar iş yerinde neistedikleri konusunda çok net ve temelde aynı şeyleri istiyorlar. Konu idealbir iş olduğunda, çoğumuz bir kariyer, bir topluluk ve bir neden arıyoruz.İster 20 yaşında olun ister 60, ister mühendis olun ister satışçı, ister Luleåister São Paulo veya Singapur ya da Detroit'te olun, bunlar önemli motivasyonkaynakları. Hepimiz bir şey, bir kişi ve bir neden bulmayı umuyoruz.Yazının orijinali için tıklayınız.