Telefon : +90 212 275 71 06  
İşinizin evleneceğiniz kişi seçiminde etkisi olabilir

İşinizin evleneceğiniz kişi seçiminde etkisi olabilir

İşinizin kiminle evleneceğinizi ön görmenize yardımcı olabileceği ortaya çıkarıldı.

Aşk ve iş; kim bu ikisinin bu kadar yakından bağlantılı olduğunu bilebilirdi ki? Bloomberg Business araştırmasına göre, işiniz, kiminle evleneceğinizi ön görmenize yardımcı olabiliyor.

3,5 milyon hane halkını kapsayan ABD Nüfus İdaresi verisini tarayan Bloomberg, insanların mesleğe göre nasıl eşleştiğini gösteren bu etkileşimli çizelgeyi derledi.

İşte 35 iş için en yaygın eşleşmeler (Bazı karşı cins eşleşmeleri listeye girmek için yeterince yaygın değildi):

 

 

İlkokul ve ortaokul öğretmenleri

Kadın ilkokul öğretmenleri en çok erkek ya da kadın ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile evleniyor.

Erkek ilkokul öğretmenleri en çok kadın ilkokul ve ortaokul öğretmenleri yada erkek eğitim yöneticileri ile evleniyor.

Finans analizcileri

Kadın finans analizcileri en çok erkek finans yöneticileri ya da kadın perakende satış personeli ile evleniyor.

Erkek finans analizcileri en çok kadın ilkokul ve ortaokul öğretmenleri yada erkek operasyon araştırma analizcileri ile evleniyor.

 

Uçuş görevlileri

Kadın uçuş görevlileri en çok erkek yöneticiler ya da erkek uçuş görevlileri ile evleniyor.

Erkek uçuş görevlileri en çok kadın uçuş görevlileri ya da kadın ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile evleniyor.


 

Şeflerve aşçıbaşılar

Kadın şefler ve aşçıbaşılar en çok erkek şefler ve aşçıbaşılar ya da kadın hizmetliler ve kathizmetleri personeli ile evleniyor.

Erkek şefler ve aşçıbaşılar en çok kadın garsonlar ya da erkek şefler ve aşçıbaşılar ileevleniyor.

Perakendesatış personeli

Kadınperakende satış personeli en çok erkek perakende satış personeli ya daerkek perakende süpervizörleri ile evleniyor.

Erkekperakende satış personeli en çok kadın perakende satış personeli ya dakadın sağlık hekimi destek teknologları ve teknisyenleri ile evleniyor.

Çiftçiler veçiftlik işçileri

Kadınçiftçiler ve çiftçi işçileri en çok erkek çiftçiler ve çiftlik işçileri ya dakadın klinik laboratuvar teknologları ya da teknisyenleri ile evleniyor.

Erkekçiftçiler ve çiftçi işçileri en çok kadın çiftçiler ve çiftlik işçileri ya daerkek ilkokul ve ortaokul öğretmenler ile evleniyor.

 


 

Hekimler vecerrahlar

Kadınhekimler ve cerrahlar erkek hekimler ve cerrahlar ile evleniyor.

Erkekhekimler ve cerrahlar   kadınhekimler ve cerrahlar ya da tescilli kadın hemşireler ile evleniyor.

Sekreterlerve idari asistanlar

Kadınsekreterler ve idari asistanlar en çok erkek yöneticiler ya da kadın erkekgörevlileri ile evleniyor.

Erkeksekreterler ve idari asistanlar en çok kadın ofis ve idari destek süpervizörleriile evleniyor.

Garsonlar

Kadın garsonlar en çok erkek aşçılar ya da erkek kasiyerler ile evleniyor.

Erkek garsonlar en çok kadın garsonlar ya da kadın hizmetliler ve kat hizmetleripersoneli ile evleniyor.


 

Oyuncular

Kadın oyuncular en çok erkek oyuncular ya da erkek tasarımcılar ile evleniyor.

Erkek oyuncular en çok kadınoyuncular ya da kadın TV, video ve sinema kamera operatörleri ve editörleri ileevleniyor.Yazının orijinali için tıklayınız.