Telefon : +90 212 275 71 06  
Süper İkna Edici İnsanların 13 Alışkanlığı

Süper İkna Edici İnsanların 13 Alışkanlığı

İster patronunuzu yeni projenize fon sağlaması için ikna edin, ister anaokuluna giden çocuğunuzu ayakkabısını giymesi konusunda ikna edin, ikna etmek hayatta başarılı olmak için etkili bir araçtır.

İkna edici insanların sizi kendi düşüncelerinin doğrultusuna çekmek için anlaşılmaz bir yeteneği vardır. Bu kişilerin gizli silahı sevimliliktir. Sadece fikirlerini sevmenizi sağlamazlar; onları sevmenizi de sağlarlar.

Birçok kişi, sevilebilir olmanın, yalnızca iyi görünen, delicesine sosyal ve inanılmaz yetenekli şanslı azınlığa ait olan doğal, öğretilemez niteliklerden olduğuna inanma hatasına düşer. Bu yanlış kanıya kapılmak işten bile değildir. Gerçekte, sevilebilir olmak sizin kontrolünüz altındadır ve duygusal zeka (EQ) ile ilgilidir.

UCLA tarafından yürütülen bir çalışmada, denekler, sevile bilirliğe ilişkin algıları temelinde 500'den fazla sıfatı değerlendirdi. En üst sıradaki sıfatların sosyal, entelektüel ya da çekici (doğuştan gelen karakteristikler) olmakla hiç ilgisi yoktu. Bunun yerine ilk sıradaki sıfatlar içtenlik, şeffaflık ve (başka birini) anlama kapasitesiydi.

Bu sıfatlar ve bunlara benzeyen diğerleri, duygusal zeka’ nın sosyal tarafında becerikli olan insanları tanımlıyor. Talent Smart araştırmasının bir milyondan fazla kişiden topladığı veri, bu becerilere sahip olan insanların yalnızca son derece sevilebilir olmakla kalmayıp ayrıca bunlara sahip olmayanlara büyük bir performans farkı attıklarını gösteriyor.

Duygusal zekası yüksek insanları bu kadar ikna edici yapan ana davranışları ortaya çıkarmak için biraz daha derine indik. İşte inanılmaz derecede ikna edici olan insanların kendi avantajlarına kullandığı incelikler:

Memnun ederler. İkna edici insanlar asla savaşı kaybetmek için çatışma kazanmaz. Kendi hatlarını ne zaman ve nasıl koruyacaklarını bilir, ama kendi amaçları uğruna sürekli feda karlık yapmaya devam ederler. Her zaman verirler, feda karlık yaparlar ve insanlar için onları mutlu edecek şeyler yaparlar. İkna edici insanlar bunu yaparken uzun vadede kazanacaklarını bilirler. "Haklı" olmak yerine başarılı olmanın daha iyi olduğunu bilirler.

Zorlamazlar. İkna edici insanlar fikirlerini kesin olarak ve güvenle oluşturur ve bu yolda agresif ya da zorlayıcı olmazlar. Zorlayıcı kişiler büyük bir can sıkıntısıdır. "Sana kapak olsun" yaklaşımı karşıdaki kimsenin çark etmesine yol açar ve çok geçmeden arkalarına bakmadan kaçarlar. İkna edici insanlar çok fazla istemez ve kendi pozisyonları için hararetli bir biçimde tartışmaz çünkü uzun vadede insanları kazandıran şeyin ne olduğunu incelikli bir şekilde bilirler. Aşırı agresif bir izlenim bırakıyorsanız güvenli ama sakin olmaya odaklanın. Sabırsız ve aşırı ısrarcı olmayın. Fikriniz gerçekten iyi ise, zaman verdiğinizde insanların bunu fark edeceğini bilin. Aksi halde toptan göz ardı ederler.

Ayrıca çekingen değillerdir. Diğer taraftan, fikirlerinizi onay gerektiren sorular ya da düşünceler şeklinde sunarsanız kusurlu ve ikna edicilikten uzak görünebilirler. Utangaç olma eğilimindeyseniz, fikirlerinizi, karşı tarafın üzerinde düşüneceği beyanlar ve ilgi çekici olgular olarak sunmaya odaklanın. Ayrıca, niteleyicileri konuşmanızdan çıkarın. İkna edici olmaya çalıştığınızda, "Bence" ya da "... mümkün olabilir" gibi sözlere yer yoktur.

Kitlelerini tanırlar. İkna edici insanlar içeride ve dışarıda kitlelerini bilir ve bu bilgiyi kitlelerinin dilinde konuşmak için kullanırlar. İster utangaç olan birine tonunuzu düşürerek konuşun ister agresif, yüksek enerjili birine daha yüksek tonla konuşun, herkes farklıdır ve bu ince detayları yakalarsanız sizin bakış açınızı duymaları yolunda büyük ilerleme kaydedersiniz.

Bir resim çizerler. Araştırmalara göre, insanlar, görsellikle somutlaştırılan şeyler konusunda ikna edilmeye çok daha fazla eğilimlidir. İkna edici insanlar, güçlü görsel imajlar kullanarak bunun üzerine oynar. Gerçek görseller kullanılamadığında ya da uygun olmadığında, bu kişiler fikirlerine hayat vermek için canlı öyküler anlatır. İyi öyküler alıcının zihninde kolayca ilişki kurulabilen ve unutulması zor görseller yaratır.

Pozitif beden dilini kullanırlar. Jestleriniz, ifadeleriniz ve ses tonunuz konusunda ne yaptığınızı biliyorsanız (ve bunları pozitif bir şekilde kullanıyorsanız) insanları yakalar ve kapılarını görüşlerinize açmalarını sağlarsınız. Tutkulu bir ton kullanmak, kollarınızı kavuşturmamak, göz kontağını korumak ve konuştuğunuzu kişiye dönük olmak hep ikna edici insanların karşılarındakini çekmek için kullandığı pozitif beden dilinin biçimleridir. Pozitif beden dili kitlenizi yakalayacak ve söylediğiniz şeyin geçerli olduğu konusunda onları ikna edecektir. Konu ikna etmek olduğunda, bir şeyi nasıl söylediğiniz ne söylediğinizden daha önemli olabilir.

Gülümserler. İnsanlar doğal (ve bilinçsiz) olarak konuştukları kişinin beden dilini taklit ederler. İnsanların sizden hoşlanmasını ve size inanmasını istiyorsanız, görüşme sırasında onlara gülümseyin, böylece fark etmeden bu tavrı size yansıtır ve iyi hissederler. İkna edici insanlar çok fazla gülümser çünkü fikirleri için orijinal bir tutkuya sahiptirler. Bunun karşılaştıkları herkes üzerinde bulaşıcı bir etkisi vardır.

Sizin bakış açınızı kabul ederler. İkna etmenin son derece güçlü bir taktiği de bakış açısını kabul etmektir. Görüşünüzün mükemmel olmadığını kabul edin. Bu, gerekçenize inatçı bir şekilde sarılmak terine açık fikirli ve düzeltmeler yapmaya istekli olduğunuzu gösterir. Kitlenizin onlar için en iyisini istediğinizi bilmesini istiyorsunuz. "Bu noktaya nereden vardığını anlıyor" ve "Bu çok mantıklı" gibi ifadeler kullanmaya çalışın. Bu, onların ne söylediğini etkin bir şekilde dinlediğinizi ve onları fikirleriniz için zorlamayacağınızı gösterir. İkna edici insanlar başkalarının kendi fikirlerine sahip olmasına izin verir ve bunları geçerli fikirler olarak ele alır. Bunu yapmalarının nedeni saygı göstermektir, bu da diğer kişinin kendi bakış açılarını dikkate alma olasılığını artırır.

İyi sorular sorarlar. Konu dinlemek olduğunda insanların yaptığı en büyük hata, bir sonraki söyleyecekleri şeye ya da diğer kişinin söylediği şeyin kendilerini nasıl etkileyeceğine odaklandıkları için söylenen şeyin de olduğunu yakalayamamalarıdır. Sözcükler açık ve net bir şekilde söylenir ama anlamı kayıptır. Bunu önlemenin basit bir yolu bir sürü soru sormaktır. Dinlediğinizi bilmek insanların hoşuna gider ve açıklığa kavuşturmak için sorulan sorular gibi basit bir şey yalnızca dinlediğinizi değil ayrıca söyledikleri şeyle ilgilendiğinizi de gösterir. Sorular sorarak ne kadar saygı ve takdir kazandığınıza şaşarsınız.

Adınızı kullanırlar. Adınız kimliğinizin ayrılmaz bir parçasıdır ve insanlar adınızı kullandığında harika hissedersiniz. İkna edici insanlar onları her gördüklerinde karşılarındaki kişinin adını kullandıklarından emin olurlar. Bir kimsenin adını, yalnızca onu selamlarken kullanmamalısınız. Araştırmalara göre insanlar konuştukları kişi kendilerini görüşme boyunca adlarıyla andığında onaylanmış hisseder.

Bağlantılar kurarlar. İnsanlar, nasıl bir insan olduğunuzu algıladıklarında söylemeniz gereken şeyi kabul etmeye çok daha fazla eğilimlidir. Bir görüşme çalışmasında, Stanford öğrencilerinden sınıfta uzlaşmaya varmaları istendi. Hiçbir talimat olmadan öğrencilerin %55'i başarıyla uzlaşmaya vardı. Ancak, öğrencilere uzlaşmaya varmadan önce kendilerini takdim etme ve geçmişlerini paylaşma talimatı verildiğinde, bu oran %90'a çıktı. Buradaki anahtar bileşen görüşmeye çok fazla dalmayı önlemektir. Konuştuğunuz kişi bir bireydir, bir rakip ya da hedef değildir. Görüşünüz çok inandırıcı olabilir, ama kişisel düzeyde bir bağlantı kuramazsanız, karşınızdaki kişi söylediğiniz her şeye şüpheyle yaklaşır.

Özgünlerdir. Özgün ve dürüst olmak ikna edici olmak için şarttır. Kimse sahtekarlıktan hoşlanmaz. İnsanlar özgün olan kişilere doğru çekilirler çünkü bu kişilere güvenebileceklerini bilirler. Gerçekte kim olduklarını ve nasıl hissettiklerini bilmediğiniz birilerine inanmak zordur. İkna edici insanlar kim olduklarını bilirler. Bunlar kendilerine güvenli ve kendileri ile barışıktır. Karşılarına olmak istedikleri kişi olarak çıkarak insanları kazanmaya çalışıyorsanız, itici gücünüzün ne olduğuna ve sizi birey olarak mutlu eden şeye odaklı olmak, çok daha ilgi çekici ve ikna edici bir kişi haline gelmenizi sağlar.

Geri çekilecekleri zamanı bilirler. Aceleci olmak, doğrudan ikna etmenin karşısındaki bir tehdittir, bu yüzden ağırdan alın. Çalışma bulgularına göre, insanları hemen o anda kabul etmeleri için zorlamaya çalıştığınızda, kendi orijinal fikirlerini savunmaları çok daha muhtemeldir. Sabırsızlığınız, kendi fikirlerinin yanında, sizin görüşünüze karşısında durmalarına neden olur. Pozisyonunuz güçlüyse, geri çekilmekten korkmamalı ve görüşünüzün etkisini göstermesi için zaman tanımalısınız. İyi fikirler genelde hemen hayata geçirilmesi zor fikirlerdir ve biraz zaman tanımak çok işe yarayabilir.

Toparlarsak

İkna edici insanlar, diğer insanları okumaya ve yanıt vermeye adapte olmuşlardır. İnsanları kendi görüşlerine çekmek için büyük oranda duygusal zekadan (EQ) destek alırlar. Üstün performans gösterenlerin %90'ında yüksek duygusal zeka olduğu düşünülürse, ikna edici kişilerin başı çekmek için bu beceriyi destek alması şaşırtıcı değildir. Bu becerileri repertuarınıza eklediğinizde bu özel gruba katılmak için önünüzde engel kalmaz.


Yazının orijinali için tıklayınız.