Telefon : +90 212 275 71 06  
Esnek Çalışma Saatleri = Daha Fazla Üretkenlik ve Katılım

Esnek Çalışma Saatleri = Daha Fazla Üretkenlik ve Katılım

Esnek çalışma, iş verenlerin değişen müşteri ve personel ihtiyaçlarına karşılık vermesine yardımcı olabilir. Küreselleşme, rekabet ortamı ve teknolojik ilerlemeler, çoğumuzun geleneksel Pazartesi-Cuma 9-5 iş modeline uygun olmayan yerlerde ve zamanlarda çalışmamızı gerektiriyor.


İş verenlerin, çalışanların, iş ve özel yaşamı dengeleme çabası ve uzun iş saatlerinden kaynaklanan stres de dahil çeşitli sağlık ve güvenlik risklerinden koruma konusunda ‘yasal sorumluluğu’ vardır. Yöneticiler için, işi ve koruma sorumluluğunu bir araya getirmesi gereken personeli destekleyebilecek esnek ayarlamaların neler olabileceği üzerinde düşünmek önemlidir.


Personeliniz için esnek çalışma saatlerini desteklemek iyi bir şirket algısı yaratabilir ve bir çok avantaj sunabilir:


Daha iyi maliyet verimliliği ve daha çok verim, genel giderlerde tasarruf ya da makineler için daha az durma süresi

Müşterilerin 7/24 hizmet beklentilerini karşılamak için uzatılmış çalışma saatleri

Yetenekli ve çok yönlü iş gücünü daha düşük istihdam maliyetleri ve daha iyi çalışan ilişkileri ile elde edebilme ve tutabilme

Daha fazla iş tatmini, daha iyi personel morali, katılım, motivasyon ve adanmışlık, hastalık izinlerinde azalma.

Yukarıdakilerin bir sonucu olarak artan müşteri memnuniyeti ve sadakati.

Daha fazla rekabet gücü ve değişen pazar koşullarına etkin şekilde yanıt verebilme

Etkin yöneticiler, kullanılabilir iş gücünü optimize ederek ve müşteri hizmetlerini iyileştirerek iş yeri baskılarına yanıt veren kaynaklarını ve esnek çalışma modellerini en iyi şekilde kullanmalıdır.


Değişimin önündeki engeller


Bu engeller her yerde farklılık gösterecektir, ancak bir esnek çalışma politikası planlanırken bazı şeyleri göz önünde bulundurmak gerekir:


Potansiyel operasyonel zorluklar, ek maliyetler ve yöneticilerden gelen direnç

Esnek çalışma saatleri talep etmeyen çalışanlar üzerinde oluşabilecek baskılar

Müşteri hizmetleri ve iş kalitesi üzerinde oluşabilecek olumsuz etkiler

Göz önünde bulundurulması gereken çeşitli çalışma düzenlemelerini kapsayan çalışma ve vardiya planlama sorunları

Organizasyonun fiziksel sınırları içinde çalışmayan çalışanlar ile iletişim zorlukları


Esnek çalışma sağlık ve esenliğin gelişmesine yardımcı olabilir ve sonuç olarak devamsızlığı azaltabilir, üretkenliği artırabilir ve çalışan katılımını ve motivasyonunu artırabilir.


Uygunluk ve esneklik planı


Çalışanlar için çalışma esnekliğinin asıl avantajı, bunun iş çerçevesindeki diğer taahhütlere ve etkinliklere uyum sağlama şansı tanıması ve boş zamanın daha iyi kullanılmasını sağlamasıdır. Çalışanlara danışın ve esnek çalışma düzenlemelerinin faaliyetleri nasıl etkileyeceğini gösterin. Örneğin şu gibi şeyleri göz önünde bulundurun:


Organizasyon için en uygun esnek çalışma düzenlemeleri nedir?

Esnek çalışma başvuruları ile nasıl ilgilenilecek – idari durumlar?

Esnek çalışma düzenlemeleri nedeniyle yürütülmesi güçleşecek işler var mı?

Şirket merkezinden uzakta çalışan personel için BT düzenlemeleri ne kadar esnek?


‘Esnek çalışma şartları ve bunu anlama’ ile ilgili 2012'de düzenlenen bir CIPD raporuna göre ankete katılan iş verenlerin %72'si esnek çalışma pratiklerinin uygulanmasının personel katılımında olumlu bir etkisi olacağına inanıyor ve %73'ü çalışan motivasyonuna olumlu bir etkisi olacağını düşünüyor. Tüm esnek çalışma düzenlemeleri uygun olmayabilir ama teknoloji sayesinde birçok görev daha esnek olacak şekilde uyarlanabilir. Müşterilerle yüz yüze gerçekleştirilen bazı görevlerde seçenekler sınırlı olabilir ama esnek zamanlama, yarı zamanlı çalışma ve iş paylaşımı göz önünde bulundurmaya değer.


Esnek iş düzenlemeleri, çalışanlar ve yöneticiler iyi iletişim kurduğunda, kurumun ve bireylerin ihtiyaçlarına, yükümlülükler ve sorumluluklara saygı gösterdiğinde başarılı olmuştur. Yönetici ile çalışan çalışma esnekliği arasındaki ilişki, her düzenlemede başarı için anahtar konumdadır ve açık ve gerçekçi beklentiler belirleyerek ve belgeleyerek kolaylaştırabilir.Yazının orijinali için tıklayınız.