Telefon : +90 212 275 71 06  
DUYGUSAL ZEKANIN HIZLA EN ÇOK ARANAN İŞ BECERİLERİ ARASINA GİRMESİNİN 7 NEDENİ

DUYGUSAL ZEKANIN HIZLA EN ÇOK ARANAN İŞ BECERİLERİ ARASINA GİRMESİNİN 7 NEDENİ

Dünya Ekonomik Forumu'nun İşlerin Geleceği Raporuna göre duygusal zeka 2020'de en çok aranan 10 iş becerisinden biri olacak


Duygusal zeka bilinci geçtiğimiz birkaç yıl içinde önemli bir iş becerisi haline gelerek teknik kabiliyetin bile önüne geçti. 2.600'den fazla işe alım müdürü ve insan kaynakları profesyoneli ile yapılan bir Kariyer Oluşturma Anketinin bulgularına göre:


Katılımcıların yüzde 71'i bir çalışanda duygusal zekayı IQ'nun önünde tuttuğunu

Katılımcıların yüzde 75'i duygusal zekası yüksek olan bir çalışanın terfisinin daha yüksek ihtimalli olduğunu

Yüzde 59'u duygusal zekası yüksek bir seçenekleri varsa IQ'su yüksek birini işe almayacaklarını belirtti.


Yüksek duygusal zeka becerilerinin işe alım sorumluları tarafından giderek aranan bir özellik olmasının birçok nedeni var. İşte işverenlerin duygusal zekası yüksek kişilere değer vermesinin en yaygın 7 nedeni.


Baskıyla Başa Çıkabilme


Baskıyla başa çıkabilmek ve yüksek stresli durumlarda iyi performans sergilemek duyguların yönetilmesini gerektiriyor. Duygusal zekası daha yüksek olan bireyler kendi iç termometrelerinin daha iyi farkında oluyor ve bu nedenle stres düzeylerini daha iyi yönetebiliyorlar. Bu bireyler daha iyi baş etme mekanizmaları geliştirmişlerdir ve stres düzeyi yüksek durumlarda daha verimli çalışmalarını sağlayan sağlıklı destek sistemleri vardır. İş yerinde giderek artan değişim stresi de artıracak ve artan stresle başa çıkabilen kişileri de daha fazla aranır hale getirecektir.


Başkalarını Daha Fazla Anlama ve İşbirliği Yapma


Ekip çalışması iş yerinde giderek daha önemli hale gelirken, başkalarını anlayabilen, onlarla birlikte hareket edebilen ve iyi çalışabilen kişiler de daha aranır hale gelir. Duygusal zekası yüksek kişiler, farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen çok çeşitli kişiliklere sahip insanlarla ilişkiler geliştirmelerini sağlayan insan becerileri geliştirmişlerdir. Başkalarıyla iyi çalışabilen kişilerin, artan küreselleşme ve gelişen çeşitli iş ortamlarında aranılan özellikleri vardır.


İyi Birer Dinleyici Olma


Herkesin duyulmak ve anlaşılmak için güçlü bir arzusu vardır. Başkalarını etkili şekilde dinlemek ve yanıt vermek, iyi iş ilişkileri geliştirmede çok önemlidir. Birçok insan, başkalarının söylediği şeyi aktif olarak dinleyebilmek için nasıl cevap vereceklerini düşünmekle çok fazla meşgul olur. Bu kişilerin diğerlerini anlama konusundaki daha yüksek becerisi nedeniyle, duygusal zekası yüksek kişiler, başkalarının söylediklerini dinlemeye verilecek tepkiler ve buna odaklanma konusunda duygularını bir yana koymakta daha iyi bir pozisyondadır. Bu kişilerin başkalarının duygularını anlayabilmesi, konuşmacının neler düşündüğüne dair güçlü göstergeler olan ses tonu ve beden dilini yakalamalarını da sağlar.


Geri Bildirime Açık Olma


Açık olma, zamanında ve dürüst geri bildirim iş performansı için şarttır. Yüksek duygusal zeka geliştiren kişiler daha az savunma eğilimli, özellikle de gelişme alanlarında geri bildirime daha açık olurlar. Bu kişiler, yüksek düzeydeki öz saygıları sayesinde, bilgiyi performans eleştirisi olarak almaktan ziyade gelişecekleri alanlara daha pozitif bakarlar. Güçlü benlik algıları, bu kişilerin gelişim alanlarını performanslarını artırmak ve kendilerini dada da üretken ve değerli çalışanlar haline getirmek için birer fırsat olarak görür.


Başkalarına Daha Empatik Yaklaşma


Ekip uyumu ve birlikte iyi çalışmak personelin başkalarının duygularına karşı daha farkında ve duyarlı olmalarını gerektirir. Yüksek duygusal zekaya sahip kişiler, karşılarındaki kişilerin nereden geldiklerini anlama kabiliyetlerini, daha yüksek güven ve uyum tesis etmek için kullanır. Bu sayede ekipler iç çekişme ve politikalarla uğraşmak yerine ellerindeki görevlere odaklanabilir. Bu kişilerin başkalarının ihtiyaçlarına yönelik duyarlılığı, ekip üyelerinin etkili şekilde uyum sağlamasına birlikte iyi performans göstermesine olanak tanıyan bir yağlayıcı olarak işlev görür.


Başkalarına Mükemmel Örnek Teşkil Etme


Bu kişilerin olaylar plana göre gitmediğinde şaşırmama ve başkalarıyla uyumlu olma özelliği, meslektaşların duygusal zekası yüksek kişilere öykünmesine yardımcı olur. Bu kişiler, unvanları ya da resmi tanımları olmasa bile bir organizasyonda yüksek etkisi olan kişilerdir. Bu kişilerin günlük sorunların üzerinde yükselen örneği, meslektaşlarının yanı sıra üstlerinin de saygısını kazanmalarını sağlar.


Daha Düşünceli ve Dikkatli Kararlar


Olayları başkalarının bakış açısından daha net görebilme yetenekleri nedeniyle, duygusal zekası yüksek kişiler kararlarının başkalarını nasıl etkileyeceği konusunda daha iyi yargılara sahiptir. Bu yalnızca daha iyi kararlar alınmasını sağlamaz, ayrıca duyarlılıkları sayesinde olumsuz kararlar almaları gereken durumlarda daha iyi şekilde etkili hasar kontrolü yaparlar. Kararların etkileri konusunda daha iyi saptamalar yapabilmeleri sayesinde daha proaktif olabilir ve karar karşısında diğerlerinin tepkilerini tahmin edebilirler.


Toparlarsak


İş yerindeki değişim ve baskı artarken, değişime adapte olma, duygularını yönetme ve çeşitli kişilerle birlikte çalışma yeteneği yüksek kişiler, iş yerindeki tüm pozisyonlarda işverenler ve insan kaynakları departmanları tarafından daha çok aranılan kişiler olacaktır.


Yazının orijinali için tıklayınız.