Telefon : +90 212 275 71 06  
İNKAR EDİLEMEYEN VE ZORUNLU ESNEK ÇALIŞMA DURUMU

İNKAR EDİLEMEYEN VE ZORUNLU ESNEK ÇALIŞMA DURUMU

Milenyum neslinin %69'u ofiste düzenli olarak bulunmanın gerekli olmadığına inanıyor. Ve Milenyum neslinin %79'u çalışırken sabit olmak yerine mobil olmayı tercih ediyor. Milenyum nesli iş yerinde belirli bir esneklik seviyesi beklerken, teknoloji, küreselleşme ve bulut sayesinde esnek çalışma yeni bir gerçeklik olabilir.


Unilever 175.000 çalışana sahip bir şirket ve pozisyonlarından %30'unu konumdan bağımsız hale getirmeyi hedefliyor. Unilever bu hedefine ulaşmak için ‘Agile Working’ adını verdiği, çalışanların hedeflerini ve sorumluluklarını yerine getirdiği sürece istediği yerden ve zamanda çalışmasına olanak tanıyan bir yaklaşım geliştirmiş. Bu yaklaşım, 20 yılı aşkın süredir şirkette gerçekleşen en büyük çalışma şekli değişimi; ama şirket rekabetçi bir şekilde ilerlemek ve hedeflere ulaşmak için bunu yapılması gerektiğini kabul etmiş.

Esnek çalışma genelde “istediğin yerden istediğin zaman çalışma” olarak tanımlanır. Birçok organizasyon (özellikle daha büyük, daha kurumsal olan şirketler) esnek çalışma düzenlemeleri fikri ile sorun yaşamaya devam ediyor. Esnek çalışma korkusunu aşmada yalnızca girdi/çıktı dengesini yönetme fikrinin benimsemenin önemli bir etmen olduğunu düşünüyorum.


Bazı zorunlu esnek iş gücü istatistiklerini görmek Jacob Morgan'ın, The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive Organization adlı kitabına bakabilirsiniz.

Çalışanların %90'ı esnek çalışma ortamları sunan bir organizasyonun, potansiyel elemanları diğerlerine göre daha fazla çektiğine inanıyor.

2013'te, ABD'deki 600.000 çalışan, işe gitmek için (her iki yönde) 90 dakika ve 50 mil ve 10,8 milyon çalışan her iki yönde bir saat yol katediyordu. (U.S. Census Bureau)

90 ülkede 26.000 şirket yöneticisi, bunların %48'inin artık en azından haftalarının yarısını uzaktan çalışarak geçirdiğini ortaya çıkardı. (2013 Regus Global Economic Indicator)

İnsan kaynakları uzmanlarının %58'i, yeni yetenekleri çekmek için en etkili yol olarak esnekliği gösteriyor. (Society for Human Resource Management)

Çalışan yetişkinlerin %45'i daha esnek bir çalışma planı karşılığında ücretlerinde %9 civarında bir kesintiye rıza gösteriyor. (MomCorps)

Çalışan yetişkinlerin %73'ü esnekliğe, yeni bir iş ararken ya da çalışmaları gereken şirkete karar verirken  esnekliği en önemli etmenlerden biri olarak görüyor. Bu sayı 2012'den beri %10'dan fazla oranda artış gösterdi. (MomCorps)

Ev ile iş arasında daha uzun yol kateden çalışanlarda daha fazla tekrarlayan boyun ya da sırt ağrısı, yüksek kolesterol, daha fazla endişe ve daha az keyif gibi sorunlar gözleniyor. (Gallup-Healthways Well-Being Index)

Dünya çapında yaklaşık 35.000 çalışanı olan bir organizasyon olan Aetna, iş gücünün yarısının evden çalışmasının gerçek emlak maliyetlerinde yıllık 80 milyon dolar tasarruf sağladığını ve evde çalışan bu grubun gönüllü dönüşüm oranının yaklaşık %2 - 3 (%8'lik sektör ortalamasına karşılık) olduğunu belirlemiş. 

Dünya çapında 100.000 fazla kişiye istihdam sağlayan Intel'in çalışanlarının %80’ninden fazlası düzenli olarak evden çalışıyor.

Yöneticilerin yarısı, mobil cihazlarla çalışma olanağı verildiğinde çalışanların her hafta üretken olabileceği ortalama 7 saat kazandığını söylüyor. (AOL9 Government Mobile Technology)

Sosyolog T. J. Allen, çalışanların birbirinden yaklaşık 200 fit mesafede olduğunda, iletişim ve işbirliği olasılıklarının sıfıra düştüğünü belirlemiş.


Schneider Electric çalışanları için 3 ayrı mobilite profili geliştirmiş: “Kalıcı” olanlar tüm çalışma saatlerinin %65'inden fazlasını ofiste geçiren çalışanları kapsıyor, “Esnek” olanlar tüm çalışma saatlerinin %30-65'ini ofiste geçiren çalışanları kapsıyor ve “Gezici” olanlar tüm çalışma saatlerinin %30'undan azını ofiste geçiren çalışanları kapsıyor.

 

Esnek çalışma, çalışanlara katı bir çalışma şeklini zorlamak yerine seçme özgürlüğü sunmakla ilgili. Esnek çalışma organizasyonunuz için bir büyüme etmeni olabilir mi?

Soru: İş gününüzün ne kadarı uzaktan çalışma içeriyor?Yazının orijinali için tıklayınız.