Telefon : +90 212 275 71 06  
TAKIMLARIN KARŞILAŞTIĞI SEKİZ YAYGIN SORUN

TAKIMLARIN KARŞILAŞTIĞI SEKİZ YAYGIN SORUN

Harvard Business Review Answer Exchange, takımların karşılaştığı 8 sorunu listeliyor:

1. Takım kimliğinin olmaması. Üyeler, takımın hedefleri açısından birbirlerini karşılıklı sorumlu (veya güvenilir) bulmuyor. Bunun nedeni bir adanmışlık ya da çaba eksikliği, takımın hedefleri ile üyelerin kişisel hedefleri arasında bir çatışma ya da yetersiz işbirliği olabilir.

2. Kararların zor alınması. Takım üyeleri karar alma aşamasında pozisyonlarına katı şekilde bağlı kalıyor ya da yeni bilgiler katmak yerine sürekli aynı tartışmayı yapıyor olabilir.

3. Yetersiz iletişim. Takım üyeleri konuşurken birbirlerini kesiyor ya da birbirlerini dinlemiyor olabilir. Toplantılar sırasında bazı üyeler sürekli sessiz kalıyor, sorunlara imalı yaklaşıyor ama resmi şekilde sorunları ortaya koymuyor, ya da sözde konsensüse bağlı kalıyor olabilir (herkes gerçekte hemfikir olmadığı halde onay veriyor olabilir).

4. Çatışmaları çözememe. Çatışmalar gerilim tırmandığında ve takım üyeleri kişisel saldırılar ya da agresif jestlerde bulunduğunda çözülemez.

5. Katılım eksikliği. Takım üyeleri görevleri tamamlamayabilir. Takım toplantılarına katılım düşük olabilir ya da toplantılar sırasında enerji düşük olabilir.

6. Yaratıcılık eksikliği. Takım yeni fikirler ve perspektifler üretemiyor ve beklenmedik olayları fırsatlara dönüştüremiyor.

7. Ortak fikir. Takım alternatif fikirler ya da yaklaşımları göz önünde bulundurmaya istekli değil ya da bunu yapamıyor. Fikirler üzerinde kritik düşünme ve tartışma yapılmıyor. Bu genelde takım, takımın hemfikir olmasını ve birliğini aşırı vurguladığında gerçekleşir.

8. Etkisiz liderlik. Liderler, takım için bir rekabet vizyonu tanımlamadığında, takımı görevlendirmediğinde, ya da birden çok destek grubunu temsil etmediğinde takımın başarısız olmasına neden olabilir.


Yazının orijinali için tıklayınız.