Her zaman etik ve dürüst hareket ederiz.. Kanun uygulayıcılarıyla iş birliği yaparız.

Şirketimiz ya da çalışanları kişisel kazanç için rüşvet kabul etmezler.. Bizim adımıza çalışanlardan da yüksek etik değerler bekleriz.

Eğer kurallara uymayanları görürsek uygun kanallara bildiririz.

Firma olarak organize finansal suçlara karşı savaşanlara destek oluruz. Adayların, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın kimliğini doğrularız.

Adayların, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın işleriyle çıkar çatışmalarından kaçınırız.

Şikayetlerle çabuk, dürüst ve saygıyla ilgileniriz, adaylarımıza müşterilerimize ve iş ortaklarımıza asla yanıltıcı bilgi vermeyiz.

Yasa aksini emretmediği sürece kişisel ve kurumsal gizliliğe inanırız.

İş arkadaşlarımıza, adaylarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza cinsiyet, ırk, renk, etnik köken, evlilik ve ailevi durumu, yaş, özür, cinsel tercih, politik ve dini inancına bakmadan saygı gösteririz ve eşit davranırız. Ayrıma uğramadan çalışabilmelerine önayak oluruz. Uluslarası insan hakları standartlarına uygun çalışırız. Zorla çalışma ve çocuk işçiliğine tolerans göstermeyiz.

Kamuoyuna ve yönetenlere sağladığımız bilginin doğruluğundan emin oluruz.

Her çalışan kendi alanından sorumlu olmak üzere uygun çalışma koşulları sağlarız.

Minimal enerji ve su kullanımı konusunda çevre bilinciyle hareket ederiz.
- See more at: http://talentra.net/oldfiles/?p=talentradavraniskodu#sthash.BvYUSfXz.dpuf