Telefon : +90 212 275 71 06  
Talentra’da neler oluyor haberiniz olsun istiyorsanız hemen tıklayın! İNCELE

HAKKIMIZDA

Bilişim ve Telekomünikasyon alanında 20 yılı aşkın yöneticilik ve danışmanlık deneyiminden harmanlanarak kendisini sürekli geliştiren
Talentra olarak aranan her pozisyona uygun adayı görüştüğümüz her adaya da uygun pozisyonu bulmak vizyonuyla hareket ediyoruz.

Kurulduğumuzdan bu yana sadece Bilişim ve Telekomünikasyon sektörüne yönelik seçme ve yerleştirme hizmeti veriyoruz.
Bir sektöre odaklanmış olmanın uzmanlığı derinleştirdiğine inanıyor, müşterilerimiz ile uzun vadeli stratejik iş ortağı yaklaşımı ile
çalışmayı tercih ediyoruz.

Sektörü yakından tanıyan profesyonel danışmanlarımız, aktif iş arayan adaylardan oluşan güncel veritabanımız ve bugüne kadar
oluşturduğumuz ilişkiler ağı ile yetenek statüsündeki potansiyeli yüksek adaylara ulaşmanızı sağlıyoruz.

Daha Fazla

İş fırsatlarından haberdar olmak ister misiniz?

UZMANLIKLARIMIZ

Bilişim sektörünün en çok aranan pozisyonudur. Yazılım Mühendisi rolu, yazılım program ve uygulamalarını tasarlamak, geliştirmek, işletmek, değerlendirmek ve problemleri çözmektir. Bu rol, konfigurasyonu, kodlamayı, geliştirmeyi ve dokumantasyonu da kapsar. Yazılım geliştirmeyi tanımlı spesifikasyonlara göre yapar. Programlama mantık ve sürecinde kalite güvenceyi sağlar. Geliştirdiği yazılımlarda birim ve entegre testleri, mevcut yazılımlar üzerinde performans testlerini yapar. Yazılım uzmanlığı kapsamında ağırlıklı olarak 2 yıllık deneyimli yazılım mühendislerinden sektörde 10 yıldan fazla süredir yazılım yapan yazılım mimarlarına kadar olan bir aralıkta uzman arayışlarına danışmanlık yapmaktayız. 

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
Yazılımcı
Yazılım Uzmanı
Yazılım Mühendisi
Uygulama Geliştirmeci
Programcı
Yazılım Mimarı

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
Yazılımın geliştirilmesine yönelik analist ve tasarımcılar ile işbirliği içinde olmak
Yazılım ihtiyaç ve özelliklerini araştırıp dökümante etmek
İhtiyaç ve özelliklere göre sürekli olarak yazılım geliştirmek (kod yazmak)
Sürekli olarak logic, veri prosesi ve hata çözüm kalitesini denetlemek
Yazılımların performans testlerini koşturmak ve denetlemek
En iyi uygulama pratikleri ile ilgili sürekli gelişimde olmak
Programlama süreci ve durumu ile ilgili raporları hazırlamak
Kullanıcı klavuzlarını belirlemek ve hazırlanmasına yöne vermek, ihtiyaç durumlarında hazırlamak
Hazırlanan yazılımların kurulumunu yapmak
Acil ihtiyaç durumlarında şirketin yazılım ve donanım sağlayıcıları ile ilişkiyi yönetmek
Hızlı gelişen yazılım uygulamaları, dilleri ve standartları ile ilgili çalışmayı yönetmek
İhtiyaç durumlarında yöneticiler, müşteriler y ada vendorlar ile ilişkiyi yönetmek


Bilişim sektöründeki Satış pozisyonları sektörün en hareketli ve dinamik pozisyonlarıdır. 

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır:
Satış Müdürü / Sales Manager
Satış Müşteri Yöneticisi / SAM – Sales Account Manager
Satış Danışmanı / Sales Consultant
Satış Yöneticisi / Sales Executive
Satış Uzmanı / Sales Specialist
Satış Destek Uzmanı / Sales Support Specialist
Satış Destek Yöneticisi / Sales Support Executive

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
Şirket satış stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasına katkı sağlamak
Verilen satış hedefleri bazında satış bütçesini gerçekleştirmek
Satışı yapılan ürün, hizmet ya da çözümler için Pazar araştırmaları yaparak ilgili endüstriler bazında müşteri lead lerini yaratmak
Satış gerçekleştirmeye yönelik müşteri portföyünü yönetmek
Satışı kapsamında yer alan yazılım, donanım, ağ, güvenlik, hizmet gibi çözümlerin içeriğini öğrenmek, çözümler konusunda kendini geliştirmek, eğitmek
Sürekli olarak proje satış potansiyellerini takip etmek
Kamu ihalelerini takip etmek, ihale kanunları takibini yapmak, ihale süreçlerini yönetmek
Satış potansiyellerini satışa dönüştürmek
Satış sunumları hazırlamak ve gerçekleştirmek
Potansiyel ve mevcut müşteri ziyaretlerini gerçekleştirmek
Satış ile ilgili vendor ve alt yüklenici ilişkilerini koordine etmek
Satış operasyonel süreci takip etmek
Organizasyondaki diğer iş birimleri ve teknik birimler ile koordinasyonu yönetmek
Kendisine bağlı bulunan satış personelini yönetmek, onları eğitmek


Pazarlama yöneticilerinin temel sorumluluk alanları kar amacı güden firma veya kar amacı gütmeyen organizasyonlarda pazarlama,reklam ve tanıtım bölümlerini yönetmektir.Reklam mesaj kampanyaları geliştirmek, piyasa araştırması yapmak ve organizasyonlar için fiyat stratejileri oluşturmak başlıca görevleridir.Reklam,halkla ilişkiler gibi birçok departmanla iletişim halinde çalışmaktadırlar.Sosyal medyanında günümüzdeki büyük etkisi ile e-mail pazarlamacılığıda hızla gelişmekte ve bu alanda da profesyönellere ihtiyaç artmaktadır. 

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
Pazarlama Yöneticisi
Pazarlama Müdürü
Pazarlama Danışmanı
Pazarlama Uzmanı

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
Şirket pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasına katkı sağlamak
Dönemlik pazarlama bütçeleri oluşturmak ve yönetime sunmak, ihtiyaç noktalarında revize etmek
Oluşturulan pazarlama strateji ve hedefleri kapsamında pazarlama bütçesini gerçekleştirmek
Şirket içi teknoloji departmanları, iş birimleri satış ekibi ile iş birliği içinde olmak
Müşteri memnuniyetini ölçümlemek, sadakat programları ile müşteri sürekliliğini sağlamak
Hizmet, ürün gibi sunulan çözümlerin fiyatlama çalışmasını yapmak
Rakip analizleri yapmak, pazarda şirketin konumunu belirlemek
Web sitesi, eposta, fb, twitter gibi internet medya tanıtım ve pazarlama projelerini yönetmek
Marka bilinirliğini sağlamaya yönelik web sitesi, brosür, sunum vb içerikleri düzenlemek
Reklam ve promosyon çalışmalarında bulunmak ya da bu çalışmalarda bulunan diğer departmanlar ile koordineli çalışmak
Şirketin dışarıya tanıtım stratejilerini düzenlemek ve onları desteklemek amaçlı oluşturulan reklam kampanyalarını takip etmek, halkla ilişkiler gibi departman yada üçüncü partiler ile işbirliği içerisinde olmak
Pazarlama bölümünde kendi alt kadrosunda çalışan elemanları eğitmek,gelişim sürecinde gereken bilgiyi alt kadrosuna aktarmak

Telekomunikasyon uzmanının rolü ses, data ve video altyapılarını planlamal, geliştirmek ve çalışabilirliğini sağlamaktır. Telefon sistem ve servislerinin, voicemail, pbx ve video konferans ortamlarının kurulması, konfigure edilmesi, yönetilmesi ve desteklenmesini içerir. 

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
Telekom Yöneticisi
Telekom Mühendisi
Telekom Uzmanı
Telekom Teknisyeni
Telekom Mimarı

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
Telekom altyapısı ve bağlı olduğu yazılım sistemlerini yönetmek
İş stratejisi ile uyumlu uzun dönem telekom altyapısı planı geliştirmek
Mevcut altyapıyı geliştirmeye yönelik telekom projeleri tasarlamak ve yönetmek
Telekom politikaları, prosedürleri ve eğitim planları geliştirmek
Kullanıcı isteklerine göre son kullanıcı hizmet seviyesi anlaşmaları yapmak
Telekom sistemlerinin kesintisiz operasyonu için performans ve kapasite planlaması ve yönetimi yapmak
Telekom kullanım ve envanter raporları hazırlamak
Sistem konfigürasyon ihtiyaçlarını belirler, önerilerde bulunur, yönlendirmek
Telekom donanımları alımı ve geliştirme çalışmaları için gelişen ürün, servis, protokol ve standartların araştırmasını yürütmek
Telekom tasarım ve kapasite planlaması yapmak
İhtiyaç durumlarında yöneticiler, müşteriler ya da vendorlar ile ilişkiyi yönetmek
Junior telekom uzmanlarını yetiştirmek


Bilişim sektörünün en kritik uzmanlıklarından biridir. Proje Yoneticisinin Rolu, belli butce ve zaman planı içinde projeleri planlamak, yönetmek, raporlamak ve finalize etmektir. Bu kaynakların kazanılması ve koordine edilmesini, üçüncü partiler ile koordinasyonu da içerir. Proje yöneticisi aynı zamanda proje amaçlarını ortaya koyar ve proje yaşam süreci boyunca projenin kalite kontrolunu yonetir. Proje Yönetimi kapsamında ağırlıklı olarak birkaç yıllık deneyimli proje uzmanından 10 yıllık proje müdürlerine kadar bir aralıkta uzman arayışlarına danışmanlık yapmaktayız. 

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
Proje uzmanı
Proje lideri
Proje Yöneticisi
Proje Müdürü
Program Müdürü
Proje / Program koordinatörü

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
Projeyi başından sonuna yönetmek
Proje hedefi, içeriği, çıktıları tanımlamak
Kaynak planlaması yapmak
Bütçe planlaması yapmak
Proje planı ve bağlantılı dökümanları tanımlamak
Proje ekibi ile proje beklentilerini konusunda etkin iletişim sağlamak
Sponsor ya da bağlı olduğu yönetime durum raporları sunmak, çözemediği problemleri eskale etmek
Proje ekibini yönetmek


Hemen herşeyin bilgisayar ortamına döküldüğü ve modern teknolojiye geçildiği günümüzde her firmanın operasyonu ve iş kararları için BT Yöneticisinin görevi çok önem taşımaktadır. Bu görev küçük firmalarda bir çok teknoloji işini kapsarken büyük firmalara geçildikçe daha çok Teknoloji vizyonu yaratma ve teknoloji ekibini modern teknoloji doğrultusunda eğitme ve yönetmeyi içermektedir. 

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
Bilgi Teknolojileri Direktörü
Teknoloji Direktörü
Bilgi Teknolojileri Müdürü
Teknoloji Müdürü

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
Şirket BT stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasına katkı sağlamak,
Dönemlik BT bütçeleri oluşturmak ve yönetime sunmak, ihtiyaç noktalarında revize etmek
En iyi hizmet çözümünü sunmak için gerekli olan teknolojik platformları ve araç gerekliliklerini sağlamak
BT politikaları ve prosedürlerini oluşturmak, uygulamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
İç müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak
Organizasyondaki satış, pazarlama departmanları ve iş birimleri satış ekibi ile koordinasyonu yönetmek
Kendisine bağlı bulunan ekibe konularında teknoloji mentorluğu yapmak, kariyer planlarında yönlendirmek, performanslarını değerlendirmek, onları motive etmek ve yönetmek.

Gelecekte ERP si olmayan şirket kalmayacak deniyor. Kullanılan çözümler ve teknoloji farklılık gösterebilir ama kurumların iş yapış ihtiyaçlarını iyi analiz edecek ve bunu erp çözümlerine aktarabilecek yetenekli ERP danışmanlarına her zaman ihtiyaç olacaktır. Departmanlar arası bilgi paylaşımını hızlandırmak, bilgi yönetimini sağlamak ve sorun çözüm sürecini kısaltmak amacı taşıyan bu sistemde danışmanlar öncelikle organizasyon yapısını inceleyerek doğru sistemin kurulmasında fayda sağlamaktadırlar.

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
ERP Danışmanı
ERP Proje Yöneticisi
ERP Uzmanı
ERP Sistem Uzmanı

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
Son çıkan ERP teknolojileri hakkında, SAP, Oracle gibi ERP yazılım platformları alanında sürekli kendini geliştirmek, gelişmeleri takip etmek
Kurum yapısını analiz ederek doğru ERP sistemi seçme sürecine destek olmak
Seçilen ERP sistemi sağlayıcıları ile proje koordinasyonunu sağlamak
ERP sistemi uygulama ve kullanımı için zaman ve ihtiyaç planı hazırlamak ve bu süreçte iş takibinin yapılmasını sağlamak
İlgili iş birimlerinin ihtiyaçlarını analiz etmek, sürecin ERP sistemine aktarımı ile ilgili süreci yönetmek
Şirket için grafik kullanıcı arayüzleri,Web formları oluşturmak için Web geliştirme personeli ve yazılım uzmanları ile işbirliği kurmak
Hızlı zamanda geçerli ve doğru bilgilere ulaşarak şirketler için bilgi erişim süresini kısaltmak ve yüksek performans sağlamak
Kurulan sistemin uygunluğunu test etmek ve gereken özelleştirmeleri yapmak
Uygulama geliştiriciler ile çalışarak veritabanı mimarileri, kod standartları ve kalite güvence politika ve prosedürleri geliştirmek
Uygulamayı yavaşlatan veya soruna neden olan teknik kısımların analizini yapmak ve çözümünde aktif rol almak
Kullanılan ERP sisteminin güvenlik sistemi izlemek ve yükseltmek
Veritabanı erişim, bütünlük ve sürekliliği için gerekli ağ ve system altyapılarını configure etmek
Veritabanı performans sorunlarını çözmek, tasarım ve kapasite planlaması yapmak ve ihtiyaçları yönetmek
Veri arşivleme ve felaket kurtarmaya yönelik politikaları ve prosedürleri kurar
Bu sistemi kullanan ve uygulayan tüm çalışanlara açık bir politika uygulayarak gerekli bilgi akışını sağlamak
Sistemin düzgün ve hatasız çalışması için eklenen her yeni kullanıcı için gerekli eğitimi vermek
Kullanılan sistemin uygulanan firma ile olan uyum ve ilerleme sürecini gözlemlemek ve çeşitli analizler yapmak
İş kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik raporları üretmek
İhtiyaç durumlarında yöneticiler, iş birimleri ve ERP sağlayıcılar ile ilişkiyi yönetmek.
Junior ERP uzmanlarını yetiştirmek

BI danışmanlığının temel görevi kullanılan çeşitli yazılımlarla şirketlerin verilerini analiz etmektir.Analitik raporlamalar,sağlam ve tutarlı bilgi incelemesi yapmaktadırlar.Bilişim sektöründeki organizasyonlar doğru karar verme, yeni sistem kullanma gibi konularda BI danışmanlarına ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
- BI Danışmanı
- BI Proje Yöneticisi
- BI Müdürü
- BI Uzmanı 
Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
- Dış yada iç müşteriye yeni BI servis hizmet teklifleri sunmak ve içerikleri oluşturmak
- Data yönetimi ve dağıtımı için kullanıcılar ile birlikte fırsat ve ihtiyaçları belirlemek
- Gelir-gider tablolarına teknolojik yaklaşım geliştirmek
- Operasyondaki gelişim raporlarını sürekli takip etmek
- Sektördeki trendleri takip etmek
- Üst ve alt kadrosuna birimleri ile iş zekası kapsamında güncel bilgi akışı sağlamak ve gerekli eğitimleri vermek
- Gerçek verilere dayanarak karar vermek, doğru fikir üretme zekasına sahip olarak doğru analiz yapmak
- Veri doğruluğunun doğru ilerlemesi ve takip sürecini kısaltmak için veri akışı kalitesini yüksek tutmak
- SQL Server, Oracle, Siebel, SAS, SAP, Hyperion, Crystal Reports veya Cognos gibi program ve sistemler hakkında iyi bir bilgi sahibi olmak
- Ekibi ile güçlü bir hizmet verebilmek için onlara doğru bir iş etiği aşılamak
- Kendine bağlı kadroyu en iyi şekilde eğitecek ve yönetecek beceriye sahip olmak
- Uygulanacak sistem için alınan veri ihtiyacları ve gereksinimlerini dengelemek
- Kendisine bağlı bulunan ekibe iş zekası mentorluğu yapmak


Organizasyonda ağırlıklı iş birimleri bünyesinde çalışan teknik danışmanlar dış veya iç müşteriye kurulum ve teknik destek danışmanlığı sağlarlar.
Çözümlerin teknik alt yapısından sorumludurlar.
Çözümlerin içerdiği yazılım, veri tabını ve ilgili sistem hakkında detaylı bilgiye sahiptirler.

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
Teknik danışman
BT danışmanı

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
Müşterilerin teknolojik ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaca yönelik çözüm önerilerini ilgili ürün yelpazesi içinde sunmak
Çözüm projelerinin teknoloji kapsamını belirlemek
Çözümlere yönelik teknik kapsamlı sunumlar hazırlamak
Organizasyondaki yazılım,donanım,ağ bilgisine sahip olmak
Yönetim sistemlerinin değişiminde eğitici aktif rol oynamak
Gerekli kaynak planlaması yaparak zaman çizelgesi belirlemek
Yeni sistemlerin uygulanması için çözümlemeler oluşturmak
Bir organizasyondaki her departmanla iletişim halinde olmak Bir organizasyonun iş uygulamasını iyi tanımlamak Sorunları çözümlemek ve yeni sistemleri geliştirmek
Yazılı ve sözlü olarak raporlama yapmak
Müşteri profilini belirlemek,iletişim kurmak Satış birimleri ile birlikte müşteri iletişiminde bulunmak
Danışmanlara ve kullanıcılara eğitici bilgilendirme yapmak


İş Analist’inin rolu organizasyondaki iş, finansal ve operasyonel sistemlerin planlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya alınması sürecinde iş ihtiyaçlarının toplanması ve analiz edilmesi, uygun projelerin önerilmesi ve proje sürecinde ihtiyaç takibini kapsar. Analitik, problem çözücü ve güçlü iletişimi ile iş birimleri ile teknoloji birimleri arasında ilişkiyi yönetir. 

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
İş Analisti
Analist
Yazılım Analisti

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
Yazılımcılar, proje geliştiricileri ve tasarımcılar ile işbirliği yaparak yeni yazılım programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak
Mevcut iş sistemlerini ve prosedürleri analiz etmek ve değerlendirmek
Yazılım ürünleri veya şirketin yazılım sistemleri ile ilgili sorunların çözümünde ağ yöneticileri,sistem analistleri ve yazılım mühendisleri ile iletişim içinde olmak
Yeni yazılım geliştirme proje planlarında içerik belirleme, planlama ve uygulamada yardımcı olmak
Araştırma, analiz ve tanımlama yaparak iç ve dış program kullanıcılarının gereksinimlerini yerine getirmek
Mevcut veya yeni programların genel hata ayıklaması ve iyileştirilmesine yönelik yazılım performans testlerini izlemek
Test sonuç analizlerini yönetmek ve sorunlu alanlar için çözümler sunmak
Programlama süreci hakkında ilgili yönetici ve takım üyelerini bilgilendirme amaçlı istatistikler oluşturmak ve rapor yazmak
Yeni veya değiştirilen program uygulamaları hakkında kullanıcıları eğitmek
Yeni yazılım ürün ve sistemlerinin etkin şekilde uygulanmasında oluşacak adaptasyon sorunlarının çözüm sağlayıcıları ile iletişim içinde olmak
Yazılım geliştirme ve güncellemeleri için önerilerde bulunmak
Kullanıcıların ihtiyacı olan yazılım ürünlerini yüklemek
Kendilerine bağlı olan takım üyelerini yönetmek ve onları bilgilendirmek

Ağ Yöneticisinin rolü şirket içi bilgisayar ağlarının problemsiz, düzgün çalışabilirliğini sağlamaktır. Bu görev donanım, yazılım ve iletişim ağlarının planlanmasını, geliştirilmesini, kurulumunu ve konfigürasyonunu kapsar.Bu kişi aynı zamanda donanım, yazılım ağ problemlerini tesbit eder ve çözer. 

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
Ağ Uzmanı
Ağ Mühendisi
Ağ Yöneticisi
Ağ Mimarı
Bazen ağ bilgisi yanında system bilgisi de aranır ve çalışan iki rolü üstlenir, arayışlar system ve ağ yöneticisi olarak da yapılmaktadır. Sektörümüzde “ağ” kelimesi yerine “network” daha sıkça kullanılmaktadır.

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
Şirket içi temel organziasyonel fonksiyonları destekleyen bilgi ağlarının etkin, verimli ve bütünlük içinde çalışmasını sağlamak
Donanım, yazılım ve iletişim ağlarının planlamasını ve geliştirilmesini sağlamak
Ağ kurulumu ve konfigürasyonlarını yapmak
Diğer teknik departmanlar ve iş birimleri ile iş birliği içinde olmak
Ağ güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak
Routers, switches, hubs ve UPS gibi ağ donanımlarını yönetmek
Tüm iş istasyonlarındaki bağlantı sürekliliğini sağlamak
Ağ tasarımı ve kapasite planlaması yapmak
Ağ ürünleri, servisleri, protokolleri ve standartları konusunda araştırma çalışmalarında bulunmak
Ağ politika, prosedür ve standartlarını belirlemek
Acil ihtiyaç durumlarında şirketin yazılım ve donanım sağlayıcıları ile ilişkiyi yönetmek
İhtiyaç durumlarında yöneticiler, müşteriler ya da vendorlar ile ilişkiyi yönetmek
Junior ağ uzmanlarını yetiştirmek

Güvenlik Yöneticisi’nin rolü şirket içi bilgisayar sistemleri, sunucular ve ağ bağlantıları üzerindeki güvenlik operasyonlarını yönetmektir. Bu kişi ayrıca güvenlik açıklarını ve güvenliğe uyulmayan durumları saptama ve zamanında yetkilileri uyarma ve gerekli düzeltmelerin yapılmasından da sorumludur. 

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
Güvenlik Yöneticisi
Güvenlik Mühendisi
Güvenlik Uzmanı

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır:
Yazılım, veritabanı, sistem ve ağı içeren tüm güvenlik sistemlerini yönetmek ve organizasyon içerisinde yaymak
Güvenlik yönetimi ile ilgili politika, prosedür ve ilgili planları geliştirmek, uygulamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Tüm güvenlik sistemleri için felaket kurtarma planlarını tasarlamak ve uygulamak
Son kullanıcı erişim izinlerini yönetmek
Sistem açıklarını tesbit etmek amacı ile penetrasyon testlerini tasarlamak ve uygulamak
Güvenlik sistem raporlarını tasarlayıp uygulamak
Hızlı gelişen güvenlik uygulamaları, servisleri, protokolleri ve standartları ile ilgili çalışmayı yönetmek
Vendorlar, dış kaynak tedarikçileri ile iş ilişkisini yönetmek
Sistem backuplarının yönetilmesini sağlamak ya da destek olmak
Junior güvenlik uzmanları yetiştirmek

Veritabanı Uzmanının rolü, üretim veritabanlarının tasarım, kurulum ve yönetimini paralelde yüksek seviye veri kullanılabilirliğini sağlayarak yapmaktır. Bu kişi aynı zamanda veritabanı politikalarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesinden sorumludur. 

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır :
Veritabanı Yöneticisi
Veritabanı Uzmanı
Veritabanı Mühendisi

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır:
Yeni veritabanı geliştirme ve mevcut veritabanı değişiklikleri için modeler yaratmak
Veritabanı erişim, bütünlük ve sürekliliği için gerekli ağ ve system altyapılarını configure etmek
Veritabanı performans sorunlarını çözer ve ihtiyaçları yönetir
Veri arşivleme ve felaket kurtarmaya yönelik politikaları ve prosedürleri kurar
Fiziksel veri depolamayı yönetir ve optimize eder
İş kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik raporları üretir
Veritabanı güvenlik çalışmaları yapar
Veritabanı ile ilgili ürün, servis, ve standartların araştırmasını yürütmek
Veritabanı tasarım ve kapasite planlaması yapmak
İhtiyaç durumlarında yöneticiler, müşteriler ya da vendorlar ile ilişkiyi yönetmek
Junior veritabanı uzmanlarını yetiştirmek
Veri sahipleri ve departman yöneticileri ile birlikte üretim veritabanlarının uzun dönem stratejilerini değerlemek ve geliştirmek
Uygulama geliştiriciler ile çalışarak veritabanı mimarileri, kod standartları ve kalite güvence politika ve prosedürleri geliştirmek

Sistem Mühendisi Rolü şirket içi core organziasyonel fonksiyonları destekleyen bilgi sistemlerinin etkin, verimli ve bütünlük içinde çalışmasını sağlamaktır. İşletim sistemlerinin ve bu sistemler üzerinde çalışan yazılımların çalışırlığını, yönetilmesini ve desteğini sağlar. İyi iletişim yeteneğinde, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğinde olmalıdır. BT yatırımlarının en optimal kullanımını destekler.
Sistem Mühendisliğinden Sistem Yöneticisine doğru yükseldiğinde bu kişi aynı zamanda sistem politika ve prosedürlerinin planlaması ve uygulamasında yer alır.

Bu kapsamda aranan tipik ünvanlar şunlardır:

Sistem Uzmanı
Sistem Mühendisi
Sistem Yöneticisi

Beklenen sorumluluk yelpazesi genel olarak şunlardır :
Tüm işletim sistemlerini ve son kullanıcı yazılımlarını yönetmek          
İletişim ve bağlantı sistemlerini yönetmek (email, iş istasyonları, wan, intranet, internet uygulamaları, vb)
Ana bilgisayarlardaki verilerin bütünlüğü ve güvenilirliğini sağlamak
Yazıcı / Tarayıcı gibi girişi çıkış donanımlarını yönetmek
Son kullanıcı hesaplarını, izinler, erişim, depolama vb güvenli bir şekilde yönetmek
Ağ ve güvenlik denetimleri yapmak
Sistem yedekleme ve geri yüklemelerini yapmak

SİZDEN GELENLER

Onur Keçeci

IT Business Analyst

Sloganlarından da anlaşılacağı üzere, bünyesinde klasik “IK” tabusunu yıkan 360 derece bakış açısıyla bakabilen, teknik anlamda oldukça bilgili ve ilgili sektöre hakim profesyonel danışmanlara sahiptirler. Bununla birlikte, gerçek anlamda samimiyet ve iyi niyet ile yaklaşıyorlar. Bu nedenle; hem aday, hem de firma için en iyisine ulaşmak için varlar.

Emre Aksoy

Mobile Product Manager

Talentra sayesinde yalnızca tecrübeme uygun yeni bir iş bulmadım, çalışmaktan son derece zevk aldığım, kendimi geliştirmeme yardımcı olan ve benimle aynı frekanstaki insanlarla tanıştım. Bir insan için kariyerin maaş ve dört duvardan ibaret olmadığını bilen, son derece özverili bir danışmanlık firması. (Betbull)

Ahmet Salih Güvenli

Yazılım Uzmanı

Her zaman güleryüzlü kişisel ilgi, Talentra'yı diğer IK firmalarından ayıran tek özellik değil. Hizmet verdikleri firmalar ile adaylar arasında doğru ve ilkeli bir noktada durmayı her zaman biliyorlar. Sinem hanım ile çalışırken, kendisinin benim de çıkarlarımı gözettiğinden bir an bile kuşku duymadım. Görüşmeler sonuçlandı ve beni yerleştirdiği firmada iki senedir keyifler çalışıyorum. Teşekkürler Sinem hanım.

Beril Koç

Content Manager

Yeni bir iş arayışım olmadığı bir dönemde, Talentra sayesinde şu an çalıştığım Paraşüt’le tanıştım. Talentra benim için harika bir fırsat yaratmış oldu. “Davet edildiğim görüşmeye gitmemek ayıptır.” diye gittiğim görüşmeden “Bu işi almak istiyorum. “diyerek çıktım. Görüşmeyi yaptığım Burak Bey beni ve Paraşüt’ü çok iyi anlamıştı. Paraşüt de benimle aynı görüşte olsa gerek ki kısacık bir süre içinde birlikte çalışmaya başladık.

Hüseyin Altun

Software Manager

Talentra ile 2 yılı aşkın süredir çalışmaktayız. Beklentilerimizi iyi anlayıp istediğimiz özellikteki adayları kısa zaman içerisinde bulup bizimle tanıştırıyorlar. Olumsuz olan adaylarla ilgili geri beslemelerimizin hemen dikkate alındığını görüyoruz. Aday arama sürecinde bize çok ciddi zaman tasarrufu sağlıyorlar.. Diğer taraftan Sinem Hanım ile de çok iyi bir sinerji oluşturduk. Hassasiyetlerimizi, nelere dikkat ettiğimizi çok iyi biliyor ve buna göre aday yönlendirmeleri yapıyor. Kendisi ile çalışmaktan çok memnunum.

Hasan Fidan

Senior .Net Developer

İnsan kaynaklarını değerlendirme ve yönetme becerisi içinde bulunduğumuz çağın en önemli konusudur.Doğru insan; Doğru işe vizyonu ile yönlendirme konusu, basit bir mevzu değildir.Özellikle Yazılım ve Bilgi işlem alanında çalışanlar için insan kaynakları oldukça büyük bir hizmet sunmaktadır. 2013 senesinde yolum, Sinem Yıldız ile kesişti ve kendimi onu tanımaktan dolayı şanslı sayıyorum. Bu tanışma ile gerçekten önemli bir iş fırsatı yakaladım. Onun teşhisleri ve gözlemleri, en uygun işi bulma noktasındaki eşsiz tavsiyeleri; Bugün çalışmakta olduğum firma ile uyumlu ve sürdürülebilir bir tempo yakalamamda kritik bir öneme sahiptir.Bu noktada kendisine teşekkür ederim. Sinem Hanım, kişisel olarak, oldukça etkin iletişim becerisine sahip, neşeli ve heyecanlı; Aynı zamanda güler yüzlü ve işini yaparken planlama ve organizasyon becerisine sahiptir. İnsan kaynakları konusunda üstün becerilere sahip. Mevcut iş piyasasına katkılarının devamlı olacağına inanıyorum.

Ergin Bulut

Bilgi Teknolojileri Direktörü

Teknoloji departmanı olarak değişen ve gelişen iş ihtiyaçlarımıza destek olabilecek yeni profesyonel aday arayışlarımızda Talentra ile birlikte çalıştık. Bu süreçte IK danışmanı stratejik iş ihtiyaçlarımızı dinlemede, anlamada, düzenli iletişim kurmada ve ihtiyaçların etkin çözümüne yönelik adaylar sunulmasındaki özeni yönleriyle oldukça iyi bir çalışmamız oldu. Adayların beklentiler doğrultusunda önceden seçilmiş ve görüşme öncesi çeşitli sorularının cevaplanmış olması hızlı ve verimli bir işe alım ortamına zemin hazırladı. Bu anlamda keyifli ve profesyonel bir çalışma ortamına sahip olmak beni ayrıca mutlu etti.

Hasan Kalkan

Bilgi İşlem Direktörü

Talentra ile 1 yılı aşkındır çalışmaktayız. Bu dönem içerisinde nasıl adaylar istediğimizi çok iyi anlayıp istediğimiz özellikteki adayları kısa zaman içerisinde bulup bizimle tanıştırdılar. Olumsuz olan adaylarla ilgili geri beslemelerimizin hemen dikkate alındığını gördük. Talentra aracılığıyla istihdam ettiğimiz arkadaşlarımızla çalışmaya devam etmekteyiz. Bu açıdan baktığımızda da işlerini ne kadar iyi yaptıklarını söylemeye gerek kalmamaktadır. Ayrıca aday arama sürecinde bize çok ciddi zaman tasarrufu sağladılar. Diğer taraftan Sinem Hanım ile de çok iyi bir sinerji oluşturduk. Bizim ne isteyip ne istemediğimizi, nelere dikkat ettiğimizi çok iyi biliyor. Aday görüşmelerinde bu konulara çok dikkat ediyor. Tam size göre bir aday buldum dediğinde gerçekten bizim aradığımız özelliklerde adayı bulmuş oluyor, işini çok iyi yapıyor ve takip ediyor. Talentra ile tanışmaktan ve çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Songül Potak

İnsan Kaynakları

2013 yılından beri bilişim alanında seçme ve yerleştirme sürecimizde Talentra Danışmanlık ile beraber yürümekteyiz. Doğru pozisyona doğru kişiyi konumlandırmakta yaşanılan zorluğu en az dereceye indirerek her aşamada bize destek olan, belirlediğimiz nitelik ve yetkinliklere göre en doğru adayları bize yönlendiren Sinem Hanım’a ve tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz.

Amber Üzümcü

Key Account Manager

Bir danışmanlık firması düşünün ki sizden daha çok size inanan...İlk görüşme gününüz itibari ile Talentra bağınız başlıyor. Siz kaçıncı mülakatta olursanız olun her mülakat saati sonrası telefonunuzda sizi bir kez daha motive eden ses ile karşılaşırsınız. Her noktasında önce sizi düşünerek, sizin için iyi olana sizi yönlendirerek bu hizmete gönül koymuş Talentra Ailesi. Hayatımızda en önemli olan iş görüşmelerindeki mülakatların her anında yanımızda olduğunuz için ve bu süreçlerde sabırla göstermiş olduğunuz anlayış, ilgi ve alakaya bir kez daha teşekkürlerimi sunmak isterim.

Serkan İnan

Müşteri Hizmetleri ve Operasyon Müdürü

Talentra İnsan Kaynakları Danışmanlık, tüm danışmanları ile gerçekten fark yaratan bir firma. Yeni bir işe yerleştirme sürecinde önem verdiğim; gizlilik, pozisyonun kariyer hedeflerim, beklentilerim ve tecrübem ile uyumu gibi tüm detaylara en az benim kadar hassasiyet göstermeleri beni her zaman çok memnun etmiştir. Uzmanı oldukları hizmeti hakkıyla yerine getirirken, insanın öneminin farkında oldukları ve bu değeri hissettirdikleri için de başta Günnur Hanım olmak üzere tüm Talentra ekibine ayrıca teşekkür ederim.

Sezin Gözden

Proje Yöneticisi

Talentra İnsan Kaynakları Danışmanlık, alışılagelmişin ötesinde bir insan kaynakları firması. Yaptıkları işin “insan” ile ilgili olduğunun bilincindeler. Danışmanlar işin gerekliliklerinin yanı sıra kişisel özelliklerimi ve kariyer beklentilerimi sorarak, nasıl bir işyeri ve tanımın beni mutlu edeceğiyle de ilgilenerek butik hizmet veriyorlar. Cv’mi yalnızca izin verdiğim firmalarla paylaşıyorlar ve belki de en önemlisi yaptığım görüşmelerin ne aşamada olduğundan haberdar ediliyorum. İnsana değer veren bu arkadaşları tebrik ediyorum

Çağrı P.

SAP MM Danışmanı

Bugünkü görüşme herhangi bir İK şirketi ile yaptığım ya da direkt şirketlerin kendisi ile yaptığımdan farklı ve güzel bir deneyim oldu. Sorular ve konuşmaya yön veriş şekliniz sahip olduğum ancak farkında olmadığım bir çok noktada kendi özelliklerimi daha iyi tanıyabilmemi sağladı. Gerçekten sıcak, samimi bir sohbet ve bir iş görüşmesi resmiliğinden uzakta, kendi adıma faydalı bir görüşme oldu. Bunun için teşekkürler.